Ligonius ant pa­ta­lo kai­muose val­džia pa­li­ko li­ki­mo va­liai?

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Meilūnų kaimo Vabalninko seniūnijos seniūnaitė Sandra Bieliauskienė piktinosi naująja poliklinikos tvarka.
Šalnių kaimo gyventojas Pranas Pašakarnis prieš 17 metų paslydo ant keliuko ir susitrenkė galvą. Kraujas išsiliejo į smegenis, vyrui buvo atlikta operacija. Tapo neįgalus, jam buvo priskirta slauga. Meilūnų medicinos punkto slaugytoja Vida Zazienė bendruomenės gyventojais rūpinasi jau 40 metų. Bet nuo praeitų metų kaimo medicinos punkto slaugytojos tokio įgaliojimo nebeturi. Tuo tarpu P. Pašakarnio būklė blogėja kasdien, tik pagalbos sulaukti nėra iš ko.

Iš ligonių atėmė pagalbą

Pasirūpinti vyru nebegali ir jo žmona. Slaugos namuose vietos nėra. Kad ligonis būtų paguldytas į ligoninę, reikia atlikti jo kraujo tyrimus, iš kurių būtų aišku, ar to reikia. Ilgą laiką tokiems ligoniams padėjusi V. Zazienė šiandien, pasirodo, tam netinkama. Panašu, kad tokiems senoliams belieka merdėti.

-Praną prižiūrėjau 16 metų: kartą per mėnesį lankydavau, vaistus suleisdavau, kraują tyrimams paimdavau, apžiūrėdavau, pildydavau dokumentus. Bet slaugos ligonius iš mūsų atėmė: dabar galiu spaudimą pamatuoti, ar tabletę paduoti, tuo mano įgaliojimai ir baigiasi, rizikuoti nenoriu. Anksčiau žmonėms būdavo geriau. Na, bet ką mes galime padaryti. Jeigu paskiria darbus, juos dirbame, jei atima, tenka su tuo susitaikyti,- kalbėjo buvusi ligonio slaugytoja Vida.

Visais kaimuose gyvenančiais slaugos ligoniais, kurie yra prisiregistravę Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje, turi pasirūpinti jiems paskirtos poliklinikos slaugytojos.

Sauskelnių ir maisto atveža seniūnaitė

Petrui 81 metai, jo žmonai Irenai – 85. Nuo tada, kai įsigaliojo naujoji tvarka, Petru rūpinasi žmona. Tačiau, panašu, kad pačiai Irenai netrukus gali prireikti slaugytojos: vos paeina, o prižiūrėti vyrą nebeturi jėgų. Žmona pasakojo, kad vyro sveikata kasdien prastėja:

-Dar prieš mėnesį vyras sėdėdavo virtuvėje prie stalo ir skaitydavo laikraštį, o dabar visą laiką guli. Vos atsisėda. Aš jo pakelti negaliu. Vyras skundžiasi, kad blogai jaučiasi, silpsta ir silpsta. Reikia, kad jį apžiūrėtų gydytoja, gal paguldytų į ligoninę ir šis pastiprėtų, nes taip gali ir numirti,- kalbėjo ligonio žmona.

Seniūnaitė Sandra Bieliauskienė pasakojo, kad senukams padeda kada gali: atveža sauskelnių, nuperka maisto, parūpino mikrobangų krosnelę, kad Irena galėtų maistą pasišildyti, nes gaminti pati nebeturi sveikatos. Pranas su Irena sugyveno tris sūnus ir dukrą. Du sūnūs gyvena kartu su tėvais, tačiau nevengia išgerti, tad pasak seniūnaitės Sandros, iš jų tėvams pagalba menka. Kai negeria, kažkiek pagelbsti. O Panevėžyje gyvenanti dukra ir sūnus iš Kupiškio retai aplanko. Kartais padeda ir kaimynė, kuri senukui pakeičia sauskelnes ar apiprausia.

Slaugytoja pasirodė po dviejų parų

Praėjusį pirmadienį Pranas pasijuto blogai. Buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba: medikai ligonį apžiūrėjo, suleido vaistų ir išvažiavo. Negalėdama likti abejinga, buvusi ligonio slaugytoja Vida susisiekė su jo šeimos gydytoja Marija Karpalova, kuri patikino, kad atvyks slaugytoja ir paims ligonio kraujo mėginį tyrimams. Tada matys, kokios pagalbos reikia.

Ligonis antradienį iki pietų nei valgė, nei gėrė, laukė pažadėtos slaugės, tačiau ši atvyko tik trečiadienio ryte.

-Anksčiau buvo visiems geriau, nes medicinos punkto slaugytoja galėjo pasirūpinti tokiais ligoniais. Taip jiems buvo ir saugiau, ir patogiau, nes vietinę slaugę galima išsikviesti bet kada, o ne tik darbo valandomis iki pietų, kaip yra dabar. Jeigu ne naujoji tvarka, kraują būtų galėjusi paimti ir mūsų slaugė, tada nebūtų reikėję laukti iki trečiadienio,- piktinosi seniūnaitė Sandra. Jai pritarė ir ligonio žmona:

-Seni žmonės niekam neberūpi. Anksčiau buvo geriau Vidutė ateidavo kartą per mėnesį ir būdavo ramu. O dabar kas per tvarka? Nei mes žinome kokia slaugytoja yra vyrui priskirta, nei galime su ja susisiekti. Net vardo nežinome. Tai vis ir laukiame..- kalbėjo Irena.

Močiutė pasakojo, kad šiais metais vieną kartą slaugytoja buvo pasirodžiusi, o daugiau ne. Tiesa, trečiadienį kraują paėmė dar kita. Pakalbėti su pačiu ligoniu sekėsi sunkiai: senukas gulėjo lovoje, atsisėsti nepajėgė, kalbėjo tyliai ir nerišliai. Pasiteiravus, kaip jaučiasi, Pranas negalėjo atsakyti, bet buvo akivaizdu, kad nekaip. Tik pasakė, kad buvo gerai, kai ateidavo Vidutė...

Pagalbą suteikti trukdė grafikas

Antradienį redakcijai susisiekti M. Karpalova nepavyko. Trečiadieno ryte gydytoja ,,Biržiečių žodžiui‘‘ sakė, kad slaugė pas Praną jau turėtų būti nuvykusi. Pasak M. Karpalovos, slaugos namuose vietų kol kas nėra, o tam kad ligonis būtų paguldytas į ligoninę, reikia atlikti jo kraujo tyrimus.

-Iš kraujo tyrimų rezultatų bus aišku ką toliau daryti, nes be indikacijų mes nieko negalime daryti. Matysime, kokia situacija, ir jeigu reikės guldysime į vidaus ligų skyrių, -aiškino gydytoja. O į klausimą, kodėl dvi dienas ligoniui reikėjo laukti slaugytojos, kai buvo pasakyta, kad ji atvažiuos kitą dieną, M. Karpalova atsakė, kad visos slaugytojos turi savo darbo grafiką ir laiką.

Priežastis – nauji įstatymai ir koronavirusas

,,Biržiečių žodžiui‘‘ situaciją pakomentavo poliklinikos direktoriaus pavaduotoja gydymo reikalams Jurgita Augustinavičienė:

-Mūsų įstaiga, kaip ir visos kitos šalies gydymo įstaigos, veiklą vykdo vadovaudamasi galiojančiais LR Sveikatos apsaugos ministerijos įstatymais. Remiantis LR SAM įsakymais VšĮ Biržų poliklinika privalėjo atnaujinti teikiamų asmens sveikatos paslaugų licenciją 2019-12-07, kurioje paliekamas ambulatorinių slaugos paslaugų teikimas namuose tik ambulatorijų bei pagrindinio padalinio (poliklinikos) slaugytojoms. Tai reiškia, kad visus poliklinikos pacientus, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei paskirta ambulatorinės slaugos paslauga namuose, lanko arba pacientą gydančio šeimos gydytojo komandos slaugytoja, arba už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose suteikimą atsakingos slaugytojos.

J. Augustinavičienė teigė, kad pacientas buvo slaugomas iki karantino ir jį atšaukus. Ji kalbėjo, kad liepos mėnesį buvo gautas naujas LR SAM įsakymas, kuriuo visos pirminės grandies asmens sveikatos įstaigos privalo vėl keisti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo paslaugų specifiką. Todėl Biržų poliklinika dabar yra pereinamajame etape: vyksta įstaigos teikiamų paslaugų oficialus įforminimas ir jų teikimo suderinimas su Valstybine ligonių kasa.

J. Augustinavičienė patikino, kad apie pasikeitusią ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo tvarką bus informuota viešai.

Poliklinikos direktoriaus pavaduotoja ,,Biržiečių žodžiui‘‘ tvirtino, kad pacientai ar juos prižiūrintys asmenys gali bet kada kreiptis į asmens šeimos gydytojo komandos narį dėl reikiamos pagalbos. Deja, slaugos ligonio Prano istorija liudija, kad kreiptis be trikdžių neužtenka – dar reikia gauti ir pagalbą.