Ligoninėje planuojama įrengti kabinetus senstantiems

Turi būti sudarytos sąlygos senti oriai.
Šiais metais VšĮ Biržų ligoninė yra numačiusi teikti paraišką finansavimui dėl geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimo. Ligoninėje planuojama įkurti geriatrijos skyrių, kuriame būtų teikiamos sveikatinimo paslaugos senstantiems žmonėms. Tikimąsi, kad pirmadienį idėją palaimins rajono taryba.

Paslaugos skirtos pagyvenusiems žmonėms

Geriatrijos paslaugos teikiamos senyvo amžiaus žmonėms – 60 metų ir vyresniems, kai senėjimą lydi keletas ūmių ir paūmėjusių lėtinių ligų, mažinančių paciento funkcinį savarankiškumą.

-Dėl visuomenės senėjimo auga sveikatos paslaugų poreikis. Tuo pačiu kyla poreikis pritaikyti sveikatos priežiūrą prie didėjančio senyvo amžiaus žmonių skaičiaus, todėl Biržų ligoninėje ketinama įkurti specialiai senyvo amžiaus žmonėms skirtą geriatrijos dienos stacionarą ir konsultacijų kabinetą. Paslaugos bus teikiamos pacientams, kuriems hospitalizacija nereikalinga, arba kai žmogus jos atsisako,- ,,Biržiečių žodžiui’’ sakė Biržų ligoninės direktorius Petras Bimba.

Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas

Pasak P. Bimbos, planuojama įkurti 6 vietų geriatrijos dienos stacionarą ir konsultacinį kabinetą buvusio chirurgijos skyriaus patalpose. Numatoma atlikti patalpų į remontą (apie 273,04 kv. m), įsigyti įrangą ir baldus. Paslaugas teiktų gydytojas geriatras, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas. P. Bimba kalbėjo, kad įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos atlikti gydomąją senyvo amžiaus asmenų sveikatos priežiūrą ligoninėje. Bus atliekami įvairiapusiai pacientų sveikatos būklės tyrimai, įvertinamos medicininės, psichosocialinės problemos ir funkcinis pajėgumas, sudaromi integruoti gydymo ir ilgalaikės priežiūros planai.

Finansuos valstybė

Preliminari projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai. Lietuvos ligoninėse iš viso bus įgyvendinami 26 (iš 29 galimų) geriatrijos dienos stacionarų įkūrimo projektai, kurie 100 proc. bus finansuojami ES ir LR valstybės biudžeto lėšomis.