Kunigas Rimas Mikalauskas: „Bažnyčia neturėtų būti „šou“, kuris sudomina žmogų savo programa“

Ž. Maniko nuotr.
“Popierėlis, tampa svarbesnis už saldainį. Kurį laiką vaikas juo pasidžiaugs, o paskui tvarkingai supakuos į kolekcijų albumą“,- apie kai kurių žmonių supratimą, kas yra Šv. Velykos, sako kunigas Rimas Mikalauskas.
„Zuikučai ir kaušiniai yra akivaizdus pavyzdys visiško nesuvokimo, kas iš tiesų krikščionims yra Velykos“, – sako Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kunigas Rimas Mikalauskas. Artėjant Šv. Velykoms, kunigas su „Biržiečių žodžiu“ sutiko pasidalinti mintimis ne tik apie tai, ką iš tikrųjų reiškia ši šventė, bet ir apie žmonių vertybes, kurios, deja, keičiasi.

Kas, Jūsų manymu, žmonėms yra Velykos šiandien?

Artėjant Velykoms, naudojuosi proga paklausinėti apie jas. Atsakymai ne tik pasako apie tai, ką žmonės supranta, bet ir tai, kuo tiki, kuo gyvena. Girdėdamas atsakymus, suvokiu, kad visuomenė tolsta nuo krikščioniško mąstymo ir pasaulio pažinimo. Dauguma nebesugeba paaiškinti, kas yra Velykos. Kai kas turi tikėjimą ir nedidelį supratimą, bet trūksta įgūdžių paaiškinti savo tikėjimą kitam. Tad, neįmanoma pasakyti vienareikšmiškai, kas žmonėms yra Velykos. Deja, dauguma jų prasmės nebesuvokia ir jos tampa “kažkokia Bažnyčios švente”, kaip ir kitos, kurias švenčia tie, kurie lanko bažnyčias. Silpstant krikščioniškam tikėjimui visuomenėje, Velykos jau pradeda tapti ir vis labiau bus suvokiamos kaip „jų šventė“. Gal „zuikučiai ir kiaušiniai“ dar kiek ilgiau išsilaikys, kaip Velykų simboliai, kurie yra akivaizdus pavyzdys visiško nesuvokimo, kas iš tiesų krikščionims yra Velykos.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com