Asmeninio albumo nuotr.
„Reformatų bažnyčios remonto metu buvau aukščiausiame savo karjeros taške — užkopiau ant bokšto smaigalio, buvo arčiausiai Dievo, galėjau įvertinti, kaip atrodo kryžius bei pasigrožėti Biržų miesto apylinkėmis“, — pasakoja kunigas R. Mikalauskas.
Tai žmogus, su kuriuo visada įdomu pasikalbėti įvairiomis temomis, galima pasidalinti problemomis ir gauti dėmesio vertą patarimą. Pasikinkęs vėją jis įveikia Širvėną ir pasipildo jėgomis bei mintimis, kuriomis savaitgaliais pasidalina su kiekvienu biržiečiu. Asmenybė, tapusi vienu iš Biržų miesto simbolių, kaip jo atstovaujama evangelikų reformatų bažnyčia, menanti kunigaikščių Radvilų laikus.
Tai kunigas Rimas Mikalauskas, kurį pakalbino “Biržiečių žodis”.
Dosje

Rimas Mikalauskas gimė 1967 metais vasario 23 dieną Kuršėnuose. Lietuvos evangelikų reformatų kunigas. 1985 metais baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą, 1992 metais - istoriją Vilniaus universitete. 1992–1993 metais dirbo Lietuvos Respublikos Seimo informacijos ir analizės centro Viešųjų ryšių grupės redaktoriumi. 1998 metais baigė Krikščioniškos teologijos akademiją Varšuvoje ir įgijo evangelikų teologijos magistro laipsnį. Dirbo istorijos, etikos ir evangelikų reformatų tikybos mokytoju Kuršėnų, Šėtos ir Biržų vidurinėse mokyklose. 1998 metais - Kėdainiuose ordinuotas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios diakonu, 1999 metais – kunigu. 1999–2003 metais Kėdainių, nuo 2003 metų – Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas. Nuo 2001 m. - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo konsistorijos narys, 2003–2004 metais ėjo generalinio superintendento pareigas, 2004 metais ordinuotas superintendentu, išrinktas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generaliniu superintendentu. 2002-2017 atstovavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai įvairiuose tarptautiniuose evangelikų reformatų suvažiavimuose ir organizacijose. Nuo 2003 m. - Europos evangelikų reformatų bažnyčių vadovų konferencijos nuolatinis narys.

Papasakokite apie savo vaikystę, tėvus. Kas įsiminė iš to laikotarpio?

Gimiau ir augau kaimo inteligentų šeimoje. Tėtis – girininkas, o mama buvo kaimo mokyklos mokytoja. Šviesūs prisiminimai, daug gamtos ir nuotykių joje. Patyriau Dievo malonę, turiu gerus tėvus, sesę, senelius, tetas, dėdes, pusbrolius ir pusseseres. Augau gražioje šeimoje. Nors tai buvo tarybiniai laikai, o tremtinių šeimų tuo metu privilegijomis niekas nelepino.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/