Gyventojams tiekia geležingą vandenį, o vaikų darželiui?

Ž.Kat­kū­nai­tės nuo­tr.
Gy­ven­to­jai abe­jo­ja, ar šia­me vai­kų dar­že­ly­je ga­li bū­ti ko­ky­biš­kas van­duo, jei­gu na­muo­se iš kra­no bė­ga ke­lias de­šim­tis kar­tų ge­le­žies nor­mas vir­ši­jan­tis van­de­nė­lis.
Savivaldybės atstovams susitikus su Nemunėlio Radviliškio gyventojais, buvo išsakyti priekaištai dėl vandens kokybės – žmonės piktinosi, kad galimai nekokybiškas geriamasis vanduo tiekiamas ne tik į gyvenamuosius namus, bet ir vaikų darželiui. „Kaip gali būti, kad vaikų darželyje tirtas vanduo yra geras, o iš namų paimtuose vandens mėginiuose geležies kiekis žymiai viršija leistinas normas“,- stebėjosi susirinkusieji.

Abejoja vandens kokybe

Už geriamojo vandens kokybę atsakinga savivaldybės vadovybė. Todėl tiek jai, tiek ir vandenį tiekiančiai įmonei turėtų rūpėti, kokį vandenį gauna vartotojas.

Gyventojai tvirtina, kad seniai kalba apie tai, jog Nemunėlio Radviliškyje vandens kokybė bloga: „Vanduo tikrai nėra kokybiškas ir vadinti jį tinkamu gerti negalima. Tinkamas gerti vanduo neturėtų būti žalsvas. Ir tokia situacija ne vien Nemunėlio Radviliškyje“.

Kitas gyventojas sako, kad nei juoktis, nei verkti tenka, kai vandens kokybė „iš akies“ nustatoma. Miglė suabejojo, kaip tiriama vandens kokybė, jeigu gyventojai gauna vienus atsakymus, o tarnybos – kitus.

„Medeikių daugiabučiuose – ta pati problema. Baltų skalbinių spalvą baigiame pamiršti, nes skalbiniai pageltonuoja. Pastovėjęs stiklinėje vanduo tampa rudas, tai kaip tokį galima naudoti?“- kalbėjo žmonės. Kiti pritardami antrino, kad ne tik vaikų darželyje, bet ir kultūros namuose arbatai vandens iš krano seniai niekas nenaudoja – vežasi iš namų arba perka.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/