Savivaldybės nuotr.
Biržų rajone jau likviduota 11 apleistų statinių. Planuojama pašalinti dar 16 bešeimininkių pastatų.
Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, kurio tikslas – gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę ir formavimą bei pagerinti estetinį vaizdą. Todėl likviduojami be šeimininkų likę apleisti pastatai ir įrenginiai.

Rajone jau panaikinta 11 tokių statinių Papilio, Parovėjos, Pabiržės, Širvėnos ir Vabalninko seniūnijose, jie gadino kraštovaizdį, teršė aplinką, kėlė pavojų žmonių saugumui, mažino to krašto patrauklumą. Kad statinius būtų galima likviduoti, jie turi būti avarinės būklės, stovėti urbanizuotoje teritorijoje arba greta jos, šalia krašto ar rajoninio ar magistralinio kelio, būtų matomi nuo viešųjų turizmo, poilsio, saugomų gamtos ar kultūros paveldo objektų, būtų paviršinio vandens telkinio apsaugos zonoje, pakrantės apsaugos juostoje arba saugomoje teritorijoje. Šiuo metu rengiami prašymai papildomai nugriauti dar 16 statinių Vabalninko, Papilio, Širvėnos, Parovėjos, Pabiržės seniūnijose.