Gedulo ir vilties dienai – jaunųjų biržiečių šaulių „Vilties aitvarai“

Vidučio ŠEŠKO nuotr.
Biržiečiai jaunieji šauliai įsijungė į pilietinę iniciatyvą. Vyksta užsiėmimai.

Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-os kuopos (kuopos vadas Vidutis Šeškas) jaunieji šauliai (padalinio vadovė Inga Arlikevičienė) atsiliepė į Alytaus rajono Jotvingių gimnazijos pilietinę iniciatyvą „Vilties aitvaras“. Pilietinė iniciatyva skirta Gedulo ir vilties dienai. Jaunųjų šaulių vadovė Inga Arlikevičienė „Biržiečių žodžiui“ pasakojo: užsiėmimuose buvo prisiminta tremties istorija, analizuoti tremtinių ir politinių kalinių prisiminimai ir kurti pilietinės iniciatyvos simboliai – aitvarai. Į akciją įsijungė daugiau kaip 30 jaunųjų šaulių. Sukurta daugiau kaip 60 išraiškingų aitvarų iš popieriaus. „Vilties aitvarai“ – kalbantys. Tremties emocijas kiekvienas išreiškia vieninteliu žodžiu: Tėvynė, gimtinė, šeima, namai, laisvė, ilgesys, svajonė, gyvenimas... Jaunieji šauliai tremties temą pabandė perteikti ir piešiniais. Piešinių paroda ir „Vilties aitvarai“ bus eksponuojami birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties minėjimo dieną, Biržų geležinkelio stotyje. Jeigu orai bus palankūs, trys didžiuliai aitvarai skraiduoliai su tremtinių linkėjimais turėtų pakilti į dangų.

Kuopos vadas Vidutis Šeškas didžiuojasi pilietiška, kūrybinga jaunuomene, puoselėjančia istorinę atmintį, kasmet inicijuojančia vis naujas akcijas arba palaikančia kitų patriotines iniciatyvas. Jauniesiems šauliams savo patirtį perduoda veteranai: Antanas Prunskus, Albertas Vytautas Jasiukėnas, Vytautas Indrašius.

Prasminga, jau daug metų besitęsiančia draugyste su šauliais džiaugiasi ir Lietuvos politinių kalinių, Tremtinių sąjungos Biržų filialo vadovė Danguolė Žiūkienė. Jauniesiems šauliams patikėta šios sąjungos vėliava. Danguolė, kelerių metukų mergytė, patyrusi tremties išbandymus alytiškių inicijuotoje akcijoje įžiūri gilią prasmę. „Vilties aitvarai“ įkūnija ir tremtinių vaikų svajones. Kiek jų buvo atplėšta nuo tremiamų į nežinią motinų, tėvų. Kiti į Sibirą kartu su tėvais prievarta į amžino įšalo žemę keliavo ir jos nepasiekė. Kiti, kad ir pasiekė, bet negrįžo, liko amžinam poilsiui. Kai kurie tremtyje gimė...

Gedulo ir vilties dieną rinksimės į Biržų geležinkelio stotį sutikti ir išlydėti „Vilties aitvarų“. Pagerbsime negrįžusius, jau Amžinybėn iškeliavusius. Pasidžiaugsim, pasibūsim su draugėn susibūrusiais likimo broliais ir sesėmis. Trisdešimt metų skamba tremtinių choro „Tremties aidai“ (vadovė L. Aukštuolienė) atliekamos tremtinių, partizanų Tėvynės meilės ir ilgesio dainos. Šiemet minėsime 79-ąsias pirmųjų trėmimų (1941 m.) metines. Per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 tūkst. 500 žmonių.