Dėl suniokoto šaligatvio kalti sunkvežimiai?

N. Varanauskienės nuotr.
Ša­li­gat­vio, esan­čio prie Vy­tau­to ir Res­pub­li­kos gat­vių san­kry­žos, būk­lė tra­giš­ka, sa­vi­val­dy­bė ne­spė­ja tvar­ky­ti, nes jį nuo­la­t gadina sun­kias­vo­rės ma­ši­nos.
Bir­žie­čiams į akis krin­ta Bir­žų mies­te prie švie­so­fo­ro, ties Vy­tau­to ir Res­pub­li­kos gat­vių san­kry­ža, esan­tis ša­li­gat­vis — iš­virtusios ir krei­vos ply­te­lės tik­rai ne­puo­šia.

Pasak Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės Dovilės Arnašės, situacija žinoma. “Šios sankryžos rekonstrukcija numatoma 2022-2023 metais. Dabar rengiamas techninis projektas. Šaligatvis yra nuolat tvarkomas, bet sunkiasvorės mašinos ir kita sunki technika nuolatos jį laužo“,- „Biržiečių žodžiui“ teigė specialistė. Ji patikino, kad jau numatyti šaligatvio remonto dabai.