A. Dauguviečio parke išpjautos lanksvos

Lanksvų dekoratyviniai krūmeliai buvo pasodinti šių metų pavasarį.
Įgyvendinant A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektą šių metų balandžio mėnesį parke pasodinta 357 dekoratyvinių lanksvų krūmeliai. Parko lankytojai pastebėjo: lanksvos pasodintos ir užmirštos. Krūmeliai džiūvo, virto stagarais. Praėjusią savaitę pasiųsti į parką šienpjoviai lanksvas pribaigė. Jų krūmelius nurėžė kartu su žole.

Biržų miesto seniūnė Kristina Undzėnienė „Biržiečių žodžiui“ praėjusį ketvirtadienį apgailestavo: blogai... Anot seniūnės, seniūnija paslaugas perka iš konkursą laimėjusios bendrovės „Biržų komunalinis ūkis“. Parke žolę šienavo šios bendrovės darbininkai. Naujokai. Vyrai lanksvų žolėse nepastebėję.

– Kalbėjomės su bendrovės padalinio vadove Asta Sadauskiene. Jeigu krūmeliai neatžels, bendrovė lanksvas atsodins, – pasakojo seniūnė.

Bendrovės „Biržų komunalinis ūkis“ padalinio vadovė Asta Sadauskienė „Biržiečių žodžiui“ tvirtino: darbininkai lanksvas išpjovė netyčia. Teritorija, kur augo šie krūmeliai, nepaženklinta, krūmeliai neįtverti. Apskritai, net niekas jų neperspėjęs apie pasodintas lanksvas. Praėjusiais metais vyrai irgi šienavo parką, bet lanksvų ten nebuvo.

– Parke žolė darbininkams buvo iki kelių, o lanksvų krūmeliai žemesni už žolę. Vyrai jų nepastebėjo ir nušienavo. Pernai bendrovės šienpjoviai irgi parką šienavo.Ten lanksvų nebuvo. Šiais metais dirbo nauji darbininkai, jie vietų nežino. Kad išpjovė lanksvas, pastebėjome jau po laiko. Pastebėjome ir valdžiai trečiadienį prisidavėme, – kalbėjo bendrovės padalinio vadovė Asta Sadauskienė.

Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė (kraštovaizdžiui) Justina Micikevičienė šiuo metu atostogauja. Apie parke nušienautas lanksvas specialistė nežinojo. Bet išsamesnės informacijos apie tai, kada parke lanksvos buvo pasodintos, kiek darbai kainavo, J. Micikevičienė patarė kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistę Vaidą Bajorūnienę, A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projekto rengėją.

Vyr. specialistė Vaida Bajorūnienė nesutinka su Biržų seniūnijos seniūnės Kristinos Undzėnienės ir bendrovės „Biržų komunalinis ūkis“ padalinio vadovės Astos Sadauskienės pasiteisinimais, jog apie pasodintas lanksvas niekas jų neinformavęs.

– Birželio mėnesį teritorija buvo aprodyta, dalyvaujant UAB „Biržų komunalinis ūkis“ ir Biržų miesto seniūnijos atstovams, – tikino V. Bajorūnienė.

Vyr. specialistė patvirtino faktą: apie sužalotus augalus UAB „Biržų komunalinis ūkis“ atstovė informavusi tą pačią dieną.

Vyr. specialistė V. Bajorūnienė paaiškino: savivaldybės administracija įsipareigojusi 5 metus po projekto užbaigimo savo lėšomis prižiūrėti sutvarkytą teritoriją. Viešųjų teritorijų priežiūrą mieste organizuoja Biržų miesto seniūnija, dalį A. Dauguviečio parko teritorijos pagal sutartį šienauja UAB „Biržų komunalinis ūkis“, kurios darbuotojai ir sužalojo dalį pasodintų krūmų.

– Stebėsime situaciją ir sužaloti krūmai pagal poreikį bus atsodinti juos sužalojusių asmenų (UAB „Biržų komunalinis ūkis“) lėšomis, – „Biržiečių žodžiui sakė Vaida Bajorūnienė.

A. Dauguviečio parke šių metų pavasarį buvo pasodinta 357 lanksvų krūmai. Atliktų darbų priėmimo akte lanksvų krūmų kaina – 1 782,27 eurai.