Biržų mokyklos – reitingų vidutiniokės su nuopuoliais ir komplimentais

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Gimnazijų reitinge, pagal olimpiadų rezultatus, Biržų „Saulės“ gimnazija iš kiek daugiau nei 130 šalies gimnazijų yra 53­–62 vietoje, nors 2020 metais ši ugdymo įstaiga buvo 38-ta.
Kaip ir kasmet, metų gale, žurnalas „Reitingai“ pristatė metų pažangiausias Lietuvos mokyklas, gimnazijas, progimnazijas, aukštąsias mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas. Kaip Biržų rajono savivaldybės ugdymo įstaigos figūruoja nacionaliniame kontekste?

Geriausiai išmokė istorijos ir geografijos

Žurnale paskelbtuose 2021 metų gimnazijų reitinguose pagal dėstomus dalykus, Biržų „Saulės“ gimnazija pateko į penkiasdešimtuką gimnazijų, geriausiai išmokančių istorijos. Gimnazija 2020 metais pagal šį mokomąjį dalyką buvusi beveik reitingų dugne, 236 vietoje, šiemet pakilo į 44 vietą. Pakilimą reitinguose lėmė tai, kad istorijos egzaminą šiemet laikė 56 abiturientai ir dauguma, apie 77 procentai, jį išlaikė pagrindiniu lygiu, t.y. surinko nuo 36 iki 85 balų. Tačiau kaimyninių rajonų mokyklos šią gimnaziją sparčiai lenkia. Kupiškio rajono, Subačiaus gimnazija pagal istorijos egzaminų rezultatus yra 27-29 vietoje, o Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija užima 18 vietą. Biržų „Saulės“ gimnaziją lenkia ir kelios Panevėžio rajono mokyklos.

Biržų „Saulės“ gimnazija patenka ir į penkiasdešimtuką mokyklų, geriausiai išmokiusių geografijos. Ji užima 34-35 vietą ir aplenkia Kupiškio r. Subačiaus gimnaziją, kuri yra 50-ta bei Rokiškio r. Pandėlio gimnaziją, kuri yra 40-ta.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/