Dalios MATUSEVIČIENĖS nuotr.
Elektros oro linijos Germaniškyje nutiestos per gyventojų kiemus. Gyventojai jaučiasi nesaugūs.
Germaniškiečiai pastebi: ESO bendrovė Suosto gyvenvietėje neseniai įgyvendino projektą. Nutiestas požeminis kabelis. Germaniškiečiams parūpo, kada jų gyvenvietėje bus panaikintos elektros oro linijos ir jas jungiančios betoninės atramos?

Žmonės jaučiasi nesaugūs

Suostiečiai džiaugiasi: jie elektros nebepritrūksta, po pertvarkos jiems vėtros nebebaisios. Anksčiau vėtros ant laidų užmesdavo medžių šakas, užversdavo medžius. Laidai kibirkščiuodavo. Vėjas nutraukdavo laidus. Dingdavo elektra.

– Kada mūsų gyvenvietėje bus nutiestas požeminis kabelis? Ir mums dingsta elektra. Daug kur elektros stulpai nutiesti per žmonių kiemus. Iš visų pusių ūkiniai pastatai. Per vėtras medžiai gali virsti ant laidų, juos nutraukti. Sutemus einant į tvartą galim užminti ant laido. Įvyks baisi nelaimė. Žmonės nesaugūs, – „Biržiečių žodžiui“ pasakojo viena gyventoja.

Seniūno komentaras

Nemunėlio Radviliškio seniūnijos seniūnas Giedrius Kubilius atkreipia dėmesį: Germaniškyje su elektros ūkiu – katastrofa. Gyvenvietė virsta miškinga teritorija. Gyventojai prisisodinę medžių prie pat elektros oro linijų. Medžiai užaugo didžiuliai, jų šakų šeimininkai neapgeni, šakos siekia elektros laidus. Nebėra net kur gatvės šviestuvo pakabinti. Kai kurių sodybų šeimininkai jau seniai turėjo pasirūpinti leidimais ir medžius iškirsti. Iškirtus medžius atsivertų gražus gyvenvietės vaizdas.

– Kai eglių šakos įlindusios į laidus, jau ir pačiam šeimininkui nedrąsu prie medžių artintis. Po lietaus, kai šlapia, laidai kibirkščiuoja. Atsiranda įvairiausių trikdžių. Ypač šiemet labai dažnai dingsta germaniškiečiams elektra. Užkrenta ant laidų medžio šaka ir sėdėk be elektros. Jeigu jau dingo elektra, tai patiems gyventojams reikia būti atsargesniems. Kol kas ESO bendrovė Germaniškyje elektros oro linijų pakeisti požeminiais kabeliais nesiruošia, toks projektas nerengiamas. Elektros oro linijas pakeitus požeminiais kabeliais, gali kilti problemų su gatvės apšvietimu, – pastebi seniūnas Giedrius Kubilius.

Kokios perspektyvos?

Bendrovės ESO atstovų teigimu, šiuo metu ESO valdomame elektros skirstymo tinkle vyrauja oro linijos. Germaniškio kaimo vartotojams elektros energija šiuo metu tiekiama dvejomis 10 kV oro linijomis, ir pačioje gyvenvietėje elektros energija paskirstoma per dešimt 0,4 kV oro linijų. Per pastaruosius dvejus metus nei viena iš 10 kV linijų nebuvo atsijungusi, todėl buvo išlaikytas aukštas elektros tiekimo patikimumas Germaniškio kaimo vartotojams. 0,4 kV linijos per pastaruosius trejus metus buvo atsijungusios 8 kartus, t.y. vidutiniškai viena linija atsijungė 0,2 karto per metus, 6 linijos iš 10 per pastaruosius 5 metus atsijungė tik vieną kartą per visą laikotarpį.

2019 m. minėtos gyvenvietės atveju elektros tiekimo patikimumo rodiklis (SAIFI) buvo 3 kartus geresnis už bendrą visos Lietuvos SAIFI rodiklį. Tiek viešai skelbiamoje ESO strategijoje, tiek 10 metų investiciniame plane nurodoma, kad vienas pagrindinių strateginių bendrovės tikslų yra ir du kartus padidintas elektros skirstymo sistemos patikimumas bei atsparumas ekonomiškai ir technologiškai efektyviausiu būdu.

Pasak ESO bendrovės atstovų, kadangi 84 proc. patikimumo rodiklių reikšmės lemia gedimai ir atsijungimai 10 kV tinkle, pagrindinis ESO dėmesys ir investicijos yra nukreipiamos šiam tinklo segmentui, o prioritetas teikiamas miškingiems ruožams ir jų kabeliavimui. Taip yra dėl to, kad požeminis tinklas gerokai atsparesnis klimato reiškiniams, kurie yra pagrindinis elektros tiekimo sutrikimų šaltinis. Kitaip tariant, atsijungus vienai iš minėtą Germaniškio gyvenvietę maitinančių 10 kV linijų, elektros tiekimas būtų nutrauktas visiems gyventojams. Dėl šios priežasties investicijų nukreipimas į 0,4 kV tinklą, oro linijas keičiant į požeminius kabelius nėra patikimumą lemiantis veiksnys šiame tinklo segmente, o artimiausioje perspektyvoje dar ir pablogintų tinklo patikimumą ir sukeltų nepatogumus gyventojams.

Ilgalaikėje perspektyvoje oro linijų kabeliavimas, ypač jei būtų pastebimos patikimumo kokybės blogėjimo tendencijos, yra numatomas, tačiau artimiausių trijų metų bendrovės investicijų planuose jo nėra dėl jau anksčiau išvardintų priežasčių.