Rasa Šlekienė: „Laimingi mokytojai geriau moko, o laimingi mokiniai geriau mokosi“

Asmeninio albumo nuotr.
Rasa Šlekienė (kairėje) seminare su kolegomis iš Lietuvos.
Tikėjimo reikia, kad žmogus būtų drąsus, nes tikėjimas – lyg magnetas pritraukia visas gerąsias žmogaus savybes, kristalizuojasi potencialas. Tikintis mokytojas ieško dieviško šaltinio savyje ir jį supančioje aplinkoje. Apie savo kelią į mokytojo profesiją, tikėjimą ir gyvenimą šiandien pasakoja Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos tikybos mokytoja Rasa Šlekienė.

Papasakokite, kur gimėte, augote, mokėtės?

Gimiau 1974 metų kovo 30 dieną Kupiškyje, Kupiškio aerouosto radiotechniko Alfredo Kazimiero Taugino ir pradinių klasių mokytojos Angelės Tauginienės šeimoje. Nuo 1980 metų mokiausi Kupiškio vidurinėje mokykloje, vėliau studijavau Šiaulių universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, nuo 1999 metų – Kauno aukštesniojoje katechetų mokykloje (vėliau Religijos studijų kolegija). 2001 metais baigiau Šiaulių universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, gavau humanitarinių mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 2003 metais man suteikta katalikų tikybos mokytojo kvalifikacinė kategorija. 2006 metais baigiau Vilniaus Universitetą, apgyniau socialinio darbo magistro laipsnį „Žmogiškųjų išteklių formavimas Lietuvoje Europos Sąjungos socialinės politikos kontekste“, o 2014 metais baigiau Lietuvos edukologijos universitetą (VDU Švietimo akademiją), įgijau dalyko pedagogikos informatikos bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com