Gaižiūnų bendruomenės lyderė: „Man pavyko atrakinti žmonių širdis“

V. Leščinskienės nuotr.
Gaižiūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Justina Janulionienė sako, kad šiame kaime jai gyventi gera.
„Horoskopas pranašavo, kad šiemet praturtėsiu. Pasirodo, šie metai tapo turtingi ne materialiąja prasme – aš praturtėjau žmonėmis“,- šypsosi naujoji Gaižiūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Justina Janulionienė.

Netikėta staigmena

Bendruomenės pirmininke J. Janulionienė tapo šių metų pradžioje – pakeitė nuo pat organizacijos įkūrimo pradžios vadovavusį pirmininką Adolfą Jasinevičių.

„Tai buvo man staigmena. Susirinkimo metu atėjau su šeima tiesiog pabalsuoti ir mane įrašė į tarybos sąrašą. O kai taryba sprendė, kas bus pirmininkas, žiūriu – ir tas nesutinka, ir anas... Tada mano vyras, kuris irgi buvo išrinktas į bendruomenės tarybą, sako: „Taigi Justina gali“. Tada supratau, kad teks sutikti, nes jie iš tikrųjų nė vienas negali, nes dauguma per darbymetį dirbs laukuose, o aš su vaikais namuose“,- pasakojo Justina.

Po šio sprendimo ji negalėjo ilgai atsigauti. „Gal savaitę laiko sėdėjau namuose be žado. Būčiau gal dar ir ilgiau, jei ne mane išjudinusi mama. Sako, gal tu nebesvajok, o eik dirbti, nes bendruomenės gėlynas netvarkytas. Nepatikėsit, bet kiek atsirado bendraminčių, norinčių prisidėti prie aplinkos gražinimo“,- džiaugėsi palaikymo sulaukusi bendruomenės pirmininkė, aprodanti gaižiūniečių rankomis bendrai išpuoselėtą bendruomenės kiemą.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com