TRUMPAI

TRUMPAI

PADĖKA. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bendruomenė vėl susirinko į Kultūros centrą, kur vyko pavasarinis koncertas „Diena, kai norisi dainuoti...“ ir mokinių, garsinusių gimnaziją šiais mokslo metais, pagerbimo ceremonija. Gimnazijos direktorė Z. Žuklijienė į sceną pakvietė 24 dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojus, 16 menininkų ir 28 sportininkus. Jiems ir 19-ai mokytojų, vedusių nugalėtojus į pergales, buvo įteikti padėkos raštai, gėlės, dovanotas koncertas. Į gimnazistų programą gražiai įsiliejo Ragainės, Salduvės, Medelyno, Rėkyvos, Vinco Kudirkos ir Zoknių progimnazijų atlikėjai.

Mokyklos nuotr.

ŠEIMA: „Mano didelė šeimyna – Lietuvos šeima“. Taip vadinosi šventė Šiaulių rajono Bubių mokykloje. Prieš koncertą svečiai piešė savo šeimą. Šventės dalyviai šoko, dainavo, grojo, deklamavo. Improvizuoto interviu dalyviai atsakinėjo į klausimą: „Ką jums reiškia šeima?“

 

Mokyklos nuotr.

IŠVYKA: Šiaulių Dainų progimnazijos aštuntokai apsilankė Kryžių kalne. Dalyvavo šv. Mišiose už progimnazijos bendruomenę vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių aštuntokus maloniai sutiko gvardijonas pranciškonas Ramūnas Mizgiris. Jis sudomino visus aštuntokus įdomiu pasakojimu, atsakė į klausimus.

Mokyklos nuotr.

DIENA: Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijoje paminėta Europos diena. Pradinių klasių, 5-8 klasių ir I-II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo eisenoje miestelio gatvėmis. Jos metu gyventojams buvo dalijami  lankstinukai, vėliavėlės. Bibliotekininkė ir skaityklos vedėja bibliotekoje surengė parodą, skirtą Europos dienai. Pradinių klasių mokinių piešiniai eksponuojami miestelio bendruomenės kultūros namuose. Buvo pasveikinti į mokyklą atvykę Kelmės rajono Kražių gimnazijos mokytojai.

Mokyklos nuotr.

MANKŠTA: Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenė Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną paminėjo sportiniu renginiu „Lieporieti, netingėki, pajudėki!“ Giimnazijos kiemelyje vyko visuotinė mankšta, kurią organizavo kūno kultūros mokytoja Loreta Kundrotienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Banevičienė. Iš „Rasos“ progimnazijos atvyko kūno kultūros mokytoja L. Rakštienė su 20 merginų komanda. Mankštą pravedė 1 F klasės merginų kolektyvas, vadovaujamas mokytojos L. Kundrotienės.

Mokyklos nuotr.

GĖLĖS: Šiaulių „Rasos“ progimnazijos mokytojos ir mokiniai pasirūpino, kad mokyklos aplinka būtų jauki, traukianti praeivių žvilgsnį, džiuginanti bendruomenę. Papuošę mokyklą 1a ir 5a klasės mokiniai pasiūlė savo išaugintų gėlių daigeliais pagražinti ir lopšelio-darželio „Varpelis“ aplinką.

Mokyklų inf.