Vabalninkas prisimena poetą J. Strielkūną

S. Vadapolo nuotr.
Fotografo Stanislovo Vadapolo surengtoje nuotraukų parodoje vaizdai iš vabalninkiečių susitikimų su Jonu Strielkūnu, todėl kiekvienas jose ieškojo savęs.
Kur, jei ne Vabalninke geriausia paminėti garsiojo poeto Jono Strielkūno 85-ąsias gimimo metines. Čia jis mokėsi, dirbo, čia dar daug jį pažinojusiųjų, su juo bendravusių žmonių.

Mylėjo savo kraštą

„Ačiū Jums, mieli vabalninkiečiai, kad priglaudėte ir užauginote. Ačiū Jums, pirmieji globėjai ir mokytojai, pirmieji draugai ir pirmosios meilės. Jums, tik Jums dėkingas už tai, kuo tapau, ką nuveikiau savo gyvenime“, rašė Jonas Strielkūnas leidinėlyje „Dėkoju Jums“.

Išleidęs savo poezijos knygelę, Jonas pirmiausia ją pristatydavo Vabalninke, o jau tada Biržuose ir kitur.

Pasiliko Vabalninko parke

Vabalninke, Paryžiaus gatvės gale, kur gatvė pereina į miesto parką, minint J.Strielkūno 75-metį, Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo rūpesčiu pastatytas Jono Strielkūno sostas su užrašu „Nebelaukite namiškiai, Vabalninke būsiu aš“ ir pora suolelių.

Simboliška, kad prie šio suolelio Vabalninko bibliotekos darbuotojos surengė poeto minėjimą, į kurį pakvietė Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos moksleivius. Vyresnioji bibliotekininkė Vilma Šulnienė priminė svarbesnes Jono Strielkūno gyvenimo datas ir tai, kad netoli šios vietos, Paryžiaus gatvėje, kurį laiką gyveno poetas. Įrengiant parką, berželius sodino ir tuometinės Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokinukas Jonas.

Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Julija Greviškienė ir Gintarė Andriliūnaitė paruošė gimnazistus, kurie skaitė gražiausius poeto eilėraščius. Išraiškingai deklamavo ir su Jonu Strielkūnu daug bendravęs kultūros darbuotojas Aloyzas Janulis, bibliotekininkė Asta Brazdžiūnienė.

Popietė kultūros namuose

Vabalninko kultūros namuose Jonui Strielkūnui paminėti buvo skirta poezijos ir muzikos popietė „Lemties ir meilės dainos“. Renginio vedėja, kultūros namų darbuotoja Audronė Stapulionienė pakvietė bibliotekininkę V. Šulnienę žiūrovams priminti Jono Strielkūno biografiją, o Aloyzas Janulis deklamavo daugeliui vabalninkiečių žinomą ir mėgstamą „Sonetą anų dienų Vabalninkui“.

Minint tokią iškilią datą, pabendrauti su šio krašto žmonėmis atvyko svečiai iš Vilniaus: aktoriai Dalia Jankauskaitė, Pijus Ganusauskas, džiazo muzikantas Vytautas Labutis. Pilnutėlė žiūrovų kultūros namų salė susikaupusi klausėsi jų deklamuojamų ir dainomis virtusių Jono Strielkūno eilėraščių, muzikos. Audronė Stapulionienė dėkojo aktoriams už dėmesį mūsų kraštiečiui Jonui Strielkūnui, už nuotaikingą popietę ir įteikė jiems Vabalninką primenančių dovanų.. Taip pat priminė, kad rengiant popietę prisidėjo Biržų rajono savivaldybė ir Kultūros centras.

Kultūros namų vestibiulyje fotografas Stanislovas Vadapolas surengė savo nuotraukų iš vabalninkiečių susitikimų su Jonu Strielkūnu parodą, kurią apžiūrėdami ne vienas rado įamžintą ir save. Čia pat veikė ir Vabalninko bibliotekininkių gražiai paruošta Jono Strielkūno knygų paroda.