Susitikimas su Algirdu Butkevičiumi – Biržų garbės piliečiu, kelių mūzų kavalieriumi

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Poetė Rima Tunkūnienė išraiškingai skaito jubiliatui Algirdui Butkevičiui skirtą eilėraštį.
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta spaudinių paroda „Atidavęs save gimtam kraštui“, skirta Algirdo Vladislovo Butkevičiaus 85-ajam gimtadieniui. A. Butkevičius – Biržų rajono garbės pilietis, žurnalistas, kraštotyrininkas, tautodailininkas, poetas, gimęs 1939 metų vasario 16 dieną Dainiūnų kaime, Biržų rajone.

Drožinėti pradėjo vaikystėje

Jubiliatui skirtą parodą parengė bibliotekininkė Liuda Prunskienė. Ji vedė renginį ir kalbino jubiliatą, kurio pasveikinti atvyko jo kūrybos gerbėjai, bičiuliai, parapijiečiai iš Pabiržės, Likėnų, Gulbinų.

Bibliotekininkė Liuda Prunskienė, išvardinusi A. Butkevičiaus talentus, klausė: kas į kūrėjo gyvenimą atėjo anksčiau: drožiniai, ar rašytinis žodis?

Pasak A. Butkevičiaus, drožybos pradžia – gipso karjero oloje. Vaikystėje jis dirbo karjere, o kai užeidavo lietus, nuo jo slėpdavosi karjero oloje. Iš pradžių jis drožinėjo minkštą gipsą. Taip atsirado atsitiktiniai darbeliai. Vėlesniais metais, kai dirbo mokytoju Daglėnų mokykloje, Pasvalio rajone, irgi drožinėjo. Kartą, viename Panevėžio laikraštyje, jis perskaitė, kad „Tulpės“ kombinatas organizuoja drožinių parodą.

Susidėjo Algirdas darbus į portfelį, nuvežė juos į Panevėžį ir kūriniai pateko ne tik į „Tulpės“, bet ir respublikinę tautodailininkų bei Maskvos sąjunginę parodas. 1967 metais biržietis tapo liaudies meno draugijos nariu. „Esu vienas seniausių tautodailininkų Biržų rajone“, – sakė drožėjas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/