Nepriklausomybės dieną Vabalninke – šokiai

St. Vadapolo nuotr.
Gausus šokėjų būrys linksmino Vabalninko krašto žmones, susirinkusius švęsti Kovo 11-osios.
Vabalninkas nedidelis, bet, kaip ir Biržai, turintis miesto statusą, savo tradicijas, šventes, renginius. Veikia erdvūs šilti kultūros namai, į kuriuos ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėti ir rinkosi vabalninkiečiai.

Vabalninko kultūros namų renginių organizatorė Audronė Stapulionienė pasveikino susirinkusiuosius su švente ir pakvietė Petro Matulio vadovaujamus etnografinio ansamblio „Saulala“ dainininkus, kartu su visais susirinkusiais, sugiedoti tautos himną.

Audronė sakė, kad Vabalninke ši diena švenčiama džiugiai – su šokiais, tradiciniu renginiu „Šokame Lietuvai“. Tačiau pirmiausia ji paprašė Vabalninko kultūros ir istorijos fondo atstovą Algirdą Garbauską apžvelgti sudėtingą ir nelengvą Lietuvos žmonių kelią į Nepriklausomybę.

Susirinkusiuosius su šia švente sveikino Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Biržų savivaldybės Tarybos narė Dalia Baltrušaitienė. Tai ji Nepriklausomybės dienos minėjimą pradėjo papuošti gražiu renginiu “Šokame Lietuvai“, kuris tapo tradiciniu ir šįmet surengtas jau dvyliktą kartą.

Scenoje pasirodė šokėjai, kuriuos pristatė jų vadovės. Šokių vadovė Asta Vaitiekūnienė vadovauja dviem moksleiviškiems liaudiškų šokių Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos jaunių ir jaunuolių bei „Saulės“ gimnazijos kolektyvams.

Danguolė Kalkienė atvežė Biržų kultūros centro „Raitytinio“ šokėjus. Irina Šakuro vadovauja Biržų kultūros centro Nausėdžių skyriaus moterų šokių kolektyvui „Liepa“, kuris sėkmingai gyvuoja jau dešimt metų.

Nausėdžių šokėjos nors nebe jaunutės, turinčios darbus, bet randančios laiko repeticijoms, todėl jų judesiai laisvi, išraiškingi. Buvo gražu žiūrėti ir į biržiečius šokėjus: pasitempę, su šypsenomis, gražiais tautiniais drabužiais, mandagūs. Žiūrovai gėrėjosi ir džiaugėsi, kad jaunimas šoka liaudiškus šokius. Kaipgi kitaip – juk visi Biržų šokių kolektyvai iškovojo teisę dalyvauti šių metų jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje Vilniuje, kuri vyks birželio 9 – liepos 6 dienomis. Patenkinti ir šokėjai. Gimnazistai sakė: „Buvo smagu, kad turėjome galimybę pasirodyti publikai, be to, praleidome laiką kartu ir džiaugėmės savo draugyste“.

A. Stapulionienė dėkojo šokėjoms ir žiūrovams, Biržų kultūros centrui už paramą ir, kartu su meno vadovu Petru Matuliu, šokių vadovėms įteikė po puokštę gėlių, šokėjams – skanėstų.