A. Garbausko nuotr.
Popietės „Lašas poezijos“ dalyviai skaitė poeziją ir dalinosi mintimis apie kūrybą.
Vabalninko miesto bibliotekoje vyko poezijos popietė „Lašas poezijos“, kurią organizavo bibliotekininkės Vilma Šulnienė ir Asta Brazdžiūnienė.

Bibliotekininkė Vilma Šulnienė pristatė iš Biržų neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ atvykusį klubo pirmininką Egidijų Saldį, kuris perskaitė keletą savo kūrybos eilėraščių. Ta proga bibliotekai padovanojo savo poezijos knygą „Išgirsk gyvenimą“ bei neseniai klubo išleistą almanachą „Myliu kiekvieną dieną“. Paminėjo, kad jame yra ir šio krašto – ramongalietės Palmyros Simėnienės eilėraščių. Keletą eilėraščių paskaitė to paties klubo narė Rožė Auželienė.

Šiais metais Biržų literatų klubas „Versmė“ taip pat išleido almanachą „Versmės spalvos“, kuriame net 28 autorių nuotraukos ir kūryba. Jį pristatė Vabalninko krašte gerai žinoma literatė Angėlė Jurevičienė, kuri yra šio klubo narė. Ji skaitė savo kūrybą. Mintis išreikšti jausmingomis, lyriškomis eilėmis geba ir kita šio klubo narė Rasa Bartaševičienė. Ramongalių kaime gyvenančios Rasa Gabrėnienė ir Emilija Urbonienė atsivežė po pluoštelį eilėraščių. Daug gražių odžių, skirtų „Saulalai“, jos vadovui Petrui Matuliui bei nariams ir draugams, yra sukūrusi vabalninkietė mokytoja Marytė Žiaugraitė. Porą jos odžių skaitė jos draugė Danutė Brazdžiūnienė. Gyvojo klasiko Juozo Erlicko eiles skaitė bibliotekininkė Asta Brazdžiūnienė. Gerą nuotaiką dovanojo duetas iš ansamblio „Saulala“, atlikęs žinomus romansus.

Popietės dalyviai pokalbius pratęsė mėgaudamiesi šalta arbata ir kava.