Verslininkui trūko kantrybė — nejaugi teks uždaryti viešbutį?

R. Butėno nuotr.
Praradęs viltį įveiklinti Biržuose veikiančio viešbučio „Butenas“ baseiną ir pirtį, kad juo galėtų naudotis visi biržiečiai, o ne tik viešbučio svečiai, verslininkas Remigijus Butėnas pratrūko: „Manau, kad piktybiškai yra kenkiama mano verslui. Dėl tokių dalykų pokyčiai ir nevyksta Biržuose, nes verslininkai praranda viltį ir tiesiog nuleidžia rankas“.
Bir­žuo­se vei­kian­čio įmo­nės „Bu­te­nas“ sa­vi­nin­kas Re­mi­gi­jus Bu­tė­nas, pra­ra­do kant­ry­bę — pa­na­šu, kad jam pri­klau­san­čia­me vieš­bu­ty­je „Bu­te­nas“ bir­žie­čiai ne­ga­lės nau­do­tis nei pir­ti­mi, nei ba­sei­nu, nes, anot jo, vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos da­ro vis­ką, kad tam su­truk­dy­tų.

Nepatiko užuolaidos

R. Butėnas dar rudens pradžioje viešai pasidžiaugė, kad jo valdomo viešbučio „Butenas“, kuris anksčiau vadinosi „Tyla“ baseinu ir pirtimi greitai jau galės naudotis ne tik viešbučio svečiai, bet visi norintys. Tačiau visos verslininko viltys praėjusi savaitę sudužo – leidimo teikti tokias paslaugas įmonė negavo. Pasak R. Butėno, tai yra daroma specialiai, nes jo teigimu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Panevėžio departamento Biržų skyriaus specialistė piktybiškai prie visko „kabinėjasi“.

„Nesuprantu, kaip gali viena specialistė viską nuspręsti. Jai netiko užuolaidos, nors visą laiką ten taip buvo ir niekam nekliuvo, o dabar jų prireikė. Vokietijoje, tarp kitko, nereikia jokio atskyrimo dušo kabinose. Yra moterų zona, yra vyrų zona ir viskas. O čia dar kiekvieną dušą užuolaidomis atskirti reikia. Tai uždėjome gražias, neperšviečiamas užuolaidas, bet specialistei vis tiek nepatiko. Tai gal dabar stiklus įdėti, bet vėl netiks – viskas matysis... Nežinau, kas čia per įstatymai, ar išvis jie tokie egzistuoja“,- abejojo verslininkas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com