Vabalninke gerinama vandens tiekimo infrastruktūra

Meras V. Jareckas ir R. Martinonis prie valymo įrenginių.

Vabalninke UAB „Biržų vandenys“ įgyvendina Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektą. Meras kartu su UAB „Biržų vandenys“ direktoriumi Rimantu Martinoniu apžiūrėjo jau įrengtus vandens nugeležinimo įrenginius ir statomą nuotekų valyklą.

„Susipažinau su įgyvendinamu projektu, jo eiga. Malonu pasidžiaugti, kad baigus projektą Vabalninko gyventojai turės galimybę gauti geresnės kokybės vandenį, bei turės galimybę prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, taip iš esmės pagerindami savo buitį“, – sakė meras V. Jareckas.

Pagal projektą Vabalninko mieste planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir nuotekų valymo įrenginius bei nutiesti 3,386 km naujų nuotekų tinklų ir 2,556 naujų vandentiekio tinklų, suteikiant galimybes prisijungti prie centralizuotos sistemos 79 būstams. Taip pat planuojama rekonstruoti 1,89 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Biržų mieste (nuo Kudirkos g. iki Plento g. veikiančių ir besikuriančių verslo įmonių teritorijų), bei suinventorizuoti ir teisiškai užregistruoti ~100 km tinklų Biržų rajone.

Projektu siekiama suteikti galimybes gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas paslaugas. Įgyvendinus projektą bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, sumažinta infiltracija tinkluose ir avarijų skaičius, pagerintas nuotekų valymas, užtikrinta tiekiamo vandens kokybė ir sukurtos prielaidos geresnės kokybės viešosioms paslaugoms teikti. Taip pat bus užtikrinta saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka ir mažinama aplinkos tarša.

Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų yra skirta 1.438.947,15 Eur, Biržų rajono savivaldybė skirs 699.000,00 Eur, o 183.804,35 Eur skirs UAB „Biržų vandenys“. Projekto vertė 2.321.751,50 Eur.