Po 80 metų – liudijimai iš pirmų lūpų

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Janina Vidzickaitė ištremta buvo būdama 9 metukų, kartu su visa savo šeima.
Šiomis dienomis ne vienas gyventojas mintimis sugrįžta į praeitį, kuri buvo prieš 80 metų. Tada, kai gyvenimą, tekėjusį savo vaga, nutraukė sovietų reikalavimus vykdantys tarnautojai, nurodę susirinkti daiktus ir vagonais keliauti į svetimą šalį. Prasidėjo žmonių tremtys.

Daug sulaužytų likimų

Po daug metų vieni sugrįžo į gimtą Lietuvą, kiti savo tėvynės nepamatė. Vidzickai buvo vieni iš pirmųjų, išvežtų į nežinomą kraštą, apgaubti kančių, verksmų ir klausimų − kodėl ir už ką? 1941 metais iš Biržų rajono išvežti 343 gyventojai, iš kurių vieni buvo suimti ir nuvežti į lagerį ar kalėjimą, kiti ištremti. Prieš 80 metų buvo ištremta ne viena biržiečių šeima, tai Andrėjauskai, Astrauskai, Balbieriai, Bekeriai, Čerbulėnai, Dankbarai, Dargiai, Dirginčiai, Fridmanai, Gendleriai, Ignašiūnai, Kiseliai, Lipšicai, Namajūnai, Paulauskai, Povilioniai, Rakšniai, Steponavičiai, Šakeniai, Uogintai, Vanagai, Vidzickai, Žukai. 14 metų Sibire praleidusi Janina Vidzickaitė nuėjo kryžiaus kelius, kad jos tėvo vardas būtų įrašytas šalia kitų biržiečių, kurie taip pat stojo į savanorių gretas. Praėjus 80 metų, vienintelė šiandien likusi gyva iš tremtinių Vidzickų šeimos. J. Vidzickaitė pasakojo „Biržiečių žodžio“ skaitytojams apie gyvenimą iki lemtingos dienos, apie kelionę... Nors mergaitei tuomet buvo vos 9 metai, tačiau vaizdai išliko praėjus ir daugeliui metų.

1941 metų įvykiai palietė ne vieną biržiečių šeimą. Aštuonių asmenų Vidzickų šeimyna, apie tai, kad jų gyvenimas Biržuose sugrius per akimirką, niekada negalėjo net įsivaizduoti. Tėvai, Ona Remeikaitė, gimusi 1892 metais, ir Dominykas, gimęs 1895 metais, į tremtį išvyko kartu su savo šešiais vaikai: 20-mečiu Aleksu, 18 metų Vladislova, 16-mečiu Boleslovu, 14 metų Romualdu, 9 metų Janina ir 6 metukų Zina.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/