PETICIJA Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą ir ligoninės plėtrą

Asociatyvi nuotr.
Biržų rajono politikai senai jau išeikvojo visuomenės pasitikėjimo kreditą. Kai atsiranda gyvybiškai svarbi problema, ar reikia kovoti dėl visų biržiečių interesų, savivaldybės klerkai dažniausiai renkasi sprendimą „plaukti pasroviui“ arba apsimeta, jog nežinojo apie gresiančią bėdą. Daryti kažką jie pradeda tada, kai traukinys senai jau būna išvažiavęs. Todėl raginame visus biržiečius nedelsti ir stoti į kovą dėl Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimo bei pasirašyti šią peticiją. Visi surinkti parašai bus perduoti Lietuvos Respublikos centrinei valdžiai.

Pagarbiai, „Biržiečių žodžio“ redakcija

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodę pranešimai apie ketinimus pertvarkyti arba visiškai uždaryti mažąsias rajonų ligonines, kelia didelę sumaištį. Sveikatos apsaugos ministerijoje paruoštas reformų projektas, kuris numato Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus panaikinimą. Nesutinkame, kad būtų uždarytas Biržų ligoninės Chirurgijos skyrius, nes jis gyvybiškai reikalingas tiek Biržų, tiek aplinkinių rajonų gyventojams, taip pat rajoną nuolat lankantiems turistams. Naikinimui nėra nė menkiausios priežasties, nes įstaiga dirba nenuostolingai, suburtas profesionalus medicinos darbuotojų kolektyvas. Prieš karantiną, kuris iš esmės pakeitė situaciją gydymo įstaigose, 2018 metais Biržų ligoninės stacionare buvo atlikta 891 operacija, dienos chirurgijos operacijų - 437. Panaikinus ligoninės Chirurgijos skyrių, didelė tikimybė, kad rajonas neteks ir dienos chirurgijos paslaugų.

Atsakingai pareiškiame, kad esame patenkinti Biržų ligoninėje teikiamomis paslaugomis, profesionaliu, nuoširdžiu ir atsidavusiu medicinos personalu. Vietoje teikiamos medicinos paslaugos turi didžiulę reikšmę ir yra tiesiogiai susijusios su Biržų rajono gyventojų sveikata, netgi gyvybėmis, todėl jos ne tik labai reikalingos, bet ir būtinos.

Chirurgijos skyriaus Biržų ligoninėje uždarymas be jokios abejonės turėtų neigiamą įtaką krašto gyventojų sveikatai ir, traumų atveju, sukeltų realų pavojų pacientų gyvybei, nes iki artimiausios ligoninės dėl chirurgo pagalbos tektų važiuoti daugiau nei 60 kilometrų. Didesnė Biržų rajono gyventojų dalis gyvena kaimiškose vietovėse, kurias įmanoma pasiekti rudenį sunkiai išvažiuojamais žvyrkeliais, todėl nuvažiuoti į Panevėžio ar kitų miestų gydymo įstaigas, daugelis negalėtų ir dėl blogų kelių, ir retai važiuojančių autobusų, ir finansinių priežasčių.

Esame tikri, kad vieši politikų ir valdininkų pareiškimai apie galimą mažųjų ligoninių ir jų skyrių, tarp jų – ir Biržų ligoninės – uždarymą daro neigiamą įtaką stengiantis pritraukti ir išlaikyti jaunus medikus, mažina žmonių pasitikėjimą pačiomis įstaigomis bei šalies valdžios atstovais. Pandemija įrodė, kad iki šiol neapgalvotos valdžios inicijuotos sveikatos apsaugos sistemos reformos padarė didelę žalą rajonų ligoninėms ir regionų gyventojų teisėms gauti kokybiškas ir savilaikes medicinos paslaugas gimtajame krašte.

Todėl, mes, žemiau pasirašę Biržų rajono gyventojai, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, prašydami išsaugoti VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖ Chirurgijos skyrių ir visas šiuo metu ligoninėje teikiamas paslaugas. Kviečiame į atvirą diskusiją dėl VŠĮ "Biržų ligoninė" veiklos ateityje įtraukti Biržų krašto visuomenę, kaimų bendruomenes, Biržų rajono savivaldybę ir užtikrinti, kad reformos nebūtų vykdomos be visuomenės žinios ir pritarimo. Taip pat reikalaujame pateikti pilną informaciją apie planuojamas pertvarkas ir išdiskutuoti jas su Biržų krašto visuomene, prieš priimant svarbius sprendimus.

Informuojame, kad Biržų rajono gyventojai po šia peticija gali pasirašyti "Biržiečių žodžio" redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2 darbo dienomis, nuo 7.30 iki 17.30 val., šeštadieniais - nuo 7.30 iki 12.30 val.) arba internete . Tik susivieniję galime pasiekti, kad Biržų ligoninės Chirurgijos skyrius išliktų.

 

 

Susijusios naujienos