Pabiržės mokykla šiemet švenčia šimtmetį

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Pa­bir­žės mo­kyk­los 100 me­tų ju­bi­lie­jus — pa­gar­bos ir pa­si­di­džia­vi­mo ženk­las vi­siems čia dir­ban­tiems ir dir­bu­siems, čia be­si­mo­kan­tiems ir mo­kyk­lą bai­gu­siems.
Mokykla neįsivaizduojama be vaikų – jie patys svarbiausi. Tuštėjant kaimams, nenuostabu, kad tuštėja ir mokyklos. Vieni džiaugiasi galimybe mokytis miesto mokykloje, kiti nuogąstauja – kaip prieš 100 metų, taip ir dabar – Pabiržės mokykla liks pradinė. „Kiek daug nuostabių akimirkų per amžių patyrė Pabiržės mokykla! Nejaugi jos 100 metų jubiliejų visi pamiršo, kad ruošiasi vėl pradine mokykla padaryti?“ – klausė prieš 66 metus mokyklą baigusi Janina Morkvėnaitė.

Žino ir pamena

Kiek daug įvairių dalykų gali nutikti per vieną amžių! Pasak Janinos, nors ji pati gyvena Panevėžyje, bet perskaičiusi publikaciją – „Pabiržėje liks tik pradinė mokykla?“, nesuvaldė jausmų.

„Man tai – labai stiprūs sentimentai, šią mokyklą baigiau prieš šešiasdešimt šešerius metus... Žinau jos kūrimosi istoriją ir labai liūdna, jei niekas nepaminės tokios gražios progos – Pabiržės mokyklai 100 metų! O gal niekas net nežino?“ – „Biržiečių žodžiui“ sakė moteris.

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pabiržės pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas Vidas Maldutis patikino, kad mokyklos jubiliejaus niekas neužmiršo. „Kur tokius skaičius užmirši. Grįžtame prie suskilusios geldos – prieš šimtmetį mokykla buvo pradinė, jubiliejaus proga – vėl bus pradinė. Bet vaikų – mažai... labai mažai... Šventę su Pabiržės bendruomenės pirmininke Jurga Fergiziene esame aptarę, paminėsime šį jubiliejų, greičiausiai kartu su Kraštiečių švente, kuri vyks liepos mėnesį“, – kalbėjo jis.

Nors kukliai, bet paminės

V. Maldutis paaiškino, kad kitos išeities nemato, ne tik dėl lėšų stygiaus ir ant rankų pirštų suskaičiuojamų vaikučių, kurie šiuo metu mokosi Pabiržės mokykloje, bet ir kultūrinių renginių organizatoriaus nebuvimas kišą koją.

„Kažkokios grandiozinės programos neparengsime su keliais vaikais. Be to, visi mokykloje dirbantys mokytojai – atvažiuojantys, turintys po keletą valandų per savaitę. Prašysime muziejaus pagalbos, planuojame, gal parodą surengti iš archyvinių fotografijų“, – apie planus kalbėjo skyriaus vedėjas.

Pabiržės bendruomenės pirmininkė Jurga Fergizienė patikino, kad bendruomenė prisidės prie mokyklos šimtmečio paminėjimo: „Žinoma, juk šimtas metų – ne kiekvieną dieną, bendruomenė prisidės tiek, kiek galės“.

Kaip J. Morkvėnaitė kažkada baigė Pabiržės mokyklą, taip ir kiti, dabar galintys prisidėti prie mokyklos šimtmečio šventės organizavimo. Mokyklos jubiliejus – tai visos bendruomenės šventė – praeities, dabarties, ateities...