Stanislovo Vadapolo nuotr.
„Biržiečių žodyje“ (Nr. 55) rašėme apie Energetikos ministerijos parengtą suskystintų dujų balionų daugiabučiuose (trijų ir daugiau aukštų) keitimo planą ir bandėme išsiaiškinti kaip Biržų rajono savivaldybėje organizuojamas paraiškų teikimas. Atsakinga už šią sritį Biržų rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Ernesta Čebienė „Biržiečių žodžiui“ parengė atsakymus į dažniausiai iškylančius klausimus.

Ar Biržų rajono savivaldybė parengusi veiksmų planą?

Šiuo metu Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ruošia savivaldybėms nurodymus dėl suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano įgyvendinimo. Gauta informacija bus viešai skelbiama, koordinuojami daugiabučių namų bendrijų pirmininkų, administratoriaus veiksmai. Teikti paraiškas ir vykdyti pirkimus turi pačios bendrijos arba administratoriai.

Kaip Biržų rajono savivaldybėje organizuojamas paraiškų pateikimas? Ar paraiškos jau priiminėjamos?

Pirmiausia daugiabučio namo savininkų jungtine veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius turi organizuoti susirinkimą dėl daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) pasirinkimo, pasirenkant tik vieną iš energijos rūšių. Sprendimą (protokolą) dėl daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo daugiabučių namų įgaliotas asmuo, bendrija arba administratorius turi pateikti skirstomųjų tinklų operatoriui (ESO) adresu https://www.eso.lt/lt/duju-balionu-keitimas-saugia-energija-elektra/sprendimo-apie-snd-balionu-keitima-pateikimas_2277.html iki š. m. rugsėjo 1 d. Gamtines dujas daugiabučių namų savininkai gali pasirinkti tik tuo atveju, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai.

Priėmus sprendimą ir įvertinus daugiabučio namo vidaus tinklus (atskirai laiptinių ir atskirai butų vidaus tinklus) ir parengus (jei reikalinga) vidaus tinklo rekonstrukcijos ar pertvarkymo sąmatą, įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius teikia skirstomųjų tinklų operatoriui (ESO) vieną paraišką nuo vieno daugiabučio namo savininkų adresu https://www.eso.lt/lt/duju-balionu-keitimas-saugia-energija-elektra/paraiska-del-snd-balionu-salinimo-ir-reikalingo-4xab.html. Paraiškos gali būti teikiamos nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki š. m. spalio 1 d.

Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet iki kokios datos būtina susitvarkyti dokumentus ir atlikti darbus?

Iki 2020-09-01 daugiabučių namų butų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija arba administratorius (kas administruoja namą) turi pateikti sprendimą ESO. Kartu turi prisegti dokumento, įrodančio, kad daugiabučio namo atstovas teisėtai atstovauja daugiabučio namo butų savininkus, nuorašą arba kopiją. Jeigu dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus.

Nuo 2020-08-01 iki 2020-10-01 įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius turi pateikti (ESO) paraišką. Joje turi pateikti SND balionų maistui ruošti skaičių name, bendrą sąmatą, reikalingą SND balionų pašalinimo projektui įgyvendinti (įskaitant ir buto tinklą, bei viryklių įsigijimą), sąmatą bendro naudojimo (laiptinėse) elektros tinklo ar gamtinių dujų sistemos atnaujinimui, sąmatą butų elektros instaliacijos ar gamtinių dujų sistemų atnaujinimui, sąmatą elektrinių arba dujinių viryklių įsigijimui ir SND balionų kiekį bei reikalingą elektros energijos (ar dujų) galios poreikį. Finansavimas skiriamas:

3 ir daugiau aukštų daugiabučiams namams, kur naudojami suskystintų naftos dujų balionai. Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą turi būti įtrauktas į VERT interneto svetainėje viešai skelbiamą Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, sąrašą.

Daugiabučio namo vieno buto elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimas galimas iki 5 kW, nekeičiant esamo atvado tipo.

Pagal Priemonę remiama elektrinė arba dujinė viryklė, reikalinga naujam energijos šaltiniui naudoti, turi būti nauja (nenaudota).

Daugiabučio namo atstovas reikiamą informaciją, įskaitant pasirinktą išlaidų apmokėjimo būdą, ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus turi pateikti ESO iki 2020-11-30. Todėl darbai iki to laiko jau turi būti baigti.

Kiek Biržuose (rajone) yra daugiabučių namų ir namų ūkių, kuriuose naudojami dujų balionai? Kiek iš jų socialinių būstų?

Biržų rajone yra 21 trijų ir daugiau aukštų daugiabutis namas, kur naudojami suskystintų naftos dujų balionai. Šiuose daugiabučiuose namuose yra 56 socialiniai būstai.

Parengė Regina VAIČEKONIENĖ