Jeigu Plento gatvėje beveik neliko plento, gal laikas keisti jos pavadinimą?

L. Bataitienės nuotr.
Daug me­tų Bir­žų mies­to Plen­to gat­vės vaiz­das ne­si­kei­čia — au­to­mo­bi­liai va­žiuo­ja per duo­bes, ku­rias kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ke­li­nin­kai ban­do ne­sėk­min­gai už­lo­py­ti, tačiau kitais metais čia bus įrenginėjamas takas pėstiesiems, atnaujinama asfalto danga.
Jeigu prieš kelerius metus Biržų mieste asfaltuotų kelių ir gatvių buvo tiek pat, kiek žvyrkelių – po maždaug 41 kilometrą, tai dabar asfalto ruožas ilgesnis, bet tai nereiškia, kad situacija gerėja – lopais ir duobėmis nusėtas visas miestas. Daug metų linksniuojama Plento gatvė, esanti Biržų mieste, regis, taip pat sulauks naujo asfalto – per dvejus metus planuojama investuoti apie 540 tūkst. eurų.

Per kalnelius ir duobes

Kai Biržų mieste, prie šviesoforo, buvo įrengtas naujas trinkelių skverelis, su keistomis kalvelėmis, daugelis gūžčiojo pečiais dėl tokio sprendimo, o kiti iškart suprato – tai bendras nelygių gatvių vaizdas, kai neįmanoma išvengti nei duobių, nei kalnelių.

Situacija turėtų gerėti, nes vis daugiau gatvių asfaltuojama, bet... kartu labai dėvisi senas asfaltas, todėl kiekvieną pavasarį – ta pati maldelė – atnaujinti asfaltą nėra finansinių galimybių, todėl bandoma lopyti, o toks remontas nelaiko nė metų.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/