L. Virbalo nuotr.
Biržų kraštas jau turi du arkivyskupus: savaitgalį Romoje įvyko iš Biržų kilusio dvasininko Rolando Makricko įšventinimo į arkivyskupus ceremonija. Nuotraukoje: du biržiečiai arkivyskupai Lionginas Virbalas (kairėje) ir Rolandas Makrickas.
Ba­lan­džio 15-ąją po­pie­žiš­ko­jo­je Didžiosios Švč. Marijos ba­zi­li­ko­je Ro­mo­je įvy­ko mon­sin­jo­ro, iš Bir­žų ki­lu­sio Ro­lan­do Mak­ric­ko vys­ku­po šven­ti­mai. Juos ran­kų už­dė­ji­mu ir mal­da su­tei­kė Šven­to­jo Sos­to vals­ty­bės sek­re­to­rius, kar­di­no­las Piet­ro Pa­ro­li­nas. Tai yra di­džiu­lis įvy­kis ir gar­bė ne tik Bir­žų kraš­tui, bet ir vi­sai Lie­tu­vai.

Neeilinis įvykis

“Pirmiausia, tai yra didžiulis įvykis visai Lietuvai ir Lietuvos bažnyčiai. Jei neklystu, tai yra antrasis Lietuvos arkivyskupas, kuris buvo pašventintas pačioje Romoje“,- „Biržiečių žodžiui“ sakė kraštiečio garbingoje įšventinimo ceremonijoje dalyvavęs Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Jonas Morkvėnas.

“Sekmadienį buvau asmeniškai susitikęs su arkivyskupu, su jo giminėmis, popiežiumi. Popiežius džiaugėsi, kad arkivysk. R. Makrickas yra labai atsidavęs savo tarnystei, bazilika, kurioje jis buvo paskirtas ypatinguoju komisaru, prieš tai turėjo finansinių sunkumų, su kuriais dvasininkas puikiai susitvarkė“,- kalbėjo kleb. J. Morkvėnas. Jis sakė iš Biržų kilusio dvasininko įšventinimo ceremonijoje negalėjo nedalyvauti.

“Aš buvau paskviestas dalyvauti ceremonijoje. Pats esu kilęs iš Biržų, tai mes su R. Makricku esame pažįstami jau iš anksčiau. Tiesiog prIvalėjau sudalyvauti“,- kalbėjo klebonas. Įšventinimo ceremonijje dalyvavo ir arkivyskupas Lionginas Virbalas. Kleb. J. Morkvėno žodžiais tariant, Biržų kraštas tikrai turi, kuo didžiuotis.

“Biržai – tokia maža vietovė, o jau turime du arkivyskupus, tai tikrai didelė garbė visiems“,- džiaugėsi klebonas. O paklaustas, kaip jaučiasi pats arkivyskupas R. Makrickas, klebonas sakė, kad džiaugsmingai, bet kartu ir labai rimtai, nes jam šiuo titulu buvo patikėta didelė atsakomybė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/