Biržuose – naujas paminklas

Reginos VAIČEKONIENĖS nuotr.
Biržuose, Birutės gatvėje Seimo nario V. Rinkevičiaus iniciatyva pastatytas paminklas suomių profesoriui A. R. Niemiui.
Biržuose, Birutės gatvėje, prie SEB banko pastato pastatytas naujas paminklas. Įamžinti suomių profesoriaus Augusto Roberto Niemio atminimą Biržuose – Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sumanymas. Skulptūros autorius – vabalninkietis tautodailininkas Vidas Jatulevičius.

Sumanymai

Naujas paminklas įprasmino tuščią erdvę. Ant akmens pakylėtas tautos ir Lietuvos simbolis – iš ąžuolo sukurtas Rūpintojėlis, išgrynintas, nuogas, dešine ranka parimęs ąžuolinėje, išgražintoje ornamentais koplytėlėje. Koplytėlės aukštis apie 70 centimetrų. Pasak tautodailininko Vido Jatulevičiaus, jis atkūrė autentišką paminklą, kuris stovi ant suomių profesoriaus A. R. Niemio kapo. Tautodailininkui Seimo narys V. Rinkevičius pristatė to paminklo nuotraukas. V. Jatulevičius kūrė ne iš akies, bet nė per milimetrą nenukrypdamas nuo tiesos – matavo kiekvieną centimetrą. Koplytėlė išpuošta labai smulkiais raštais. Dėl to ir tekę daugiausiai laiko sugaišti.

– Kaip atrodo pastatytas paminklas, dar nemačiau. Vis tas karantinas, – kalbėjo tautodailininkas Vidas.

Pasak tautodailininko, nors Biržuose daug tuščių erdvių, bet Biržai, skirtingai nei kaimyniniai miestai, nemėgsta tų erdvių puošti. Nuo šiol Biržų miestas puošis trimis tautodailininko Vido Jatulevičiaus kūriniais: Poeto suoleliu Širvėnos ežero pakrantėje (projekto sumanytoja bibliotekininkė O. Berozovaitė) ir stogastulpiu Biržams (sumanytojas Seimo narys V. Rinkevičius).

Nuopelnai

2019 metų liepos 25-ąją Lietuvoje buvo minimos suomių profesoriaus, Suomių-lietuvių draugijos įkūrėjo, tautosakininko Augusto Roberto Niemio (1869-1931) 150-osios gimimo metinės.

Pasak Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus, suomių profesorius Augustas Robertas Niemis (Aukusti Robert Niemi) nusipelnęs ne tik Biržams, bet ir visai Lietuvai. Profesorius pusę savo gyvenimo paskyrė lituanistinėms studijoms ir žinių apie Lietuvą sklaidai Suomijoje. Jis palaikė ryšius su Jonu Basanavičiumi ir kitais tarpukario Lietuvos šviesuoliais. Profesorius atkakliai siekė ir pasiekė, kad Suomija pripažintų Lietuvos nepriklausomybę, dėl ko pats nukentėjo. Už nuopelnus Lietuvai 1928 m. A. R. Niemis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Biržiečiams profesoriaus atminimas brangus pirmiausia tuo, kad jis drauge su kanauninku Adolfu Sabaliausku – Žalia Rūta Biržų krašte 1909-1912 metais rinko ir užrašė mūsų krašto dainas, sudarė ir Suomijoje išleido dainų rinkinį „Dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“ (1912 m.), įamžino liaudiškas muzikavimo tradicijas, analizavo lietuvių liaudies dainų kilmę, ryšius su latvių ir suomių liaudies dainomis, įvertino Biržų krašto muzikines tradicijas moksliniu požiūriu. Šiandien jo surinkta medžiaga yra svarbus Biržų krašto etnomuzikavimo tradicijas liudijantis dokumentas. UNESCO įtraukė sutartines į žodinio nematerialaus žmonijos paveldo šedevrų sąrašą, prie kurių išsaugojimo labai daug prisidėjo būtent A. R. Niemis.

Biržiečiams – svetimas ir nežinomas

Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ kolektyvas siūlė įprasminant suomių profesoriaus nuopelnus Biržų krašto istorijai V. Montvilos gatvę pervadinti A. R. Niemio vardu. Praėjusiais metais dėl to kilo audringa diskusija. V. Montvilos gatvės gyventojai buvo prieš tokį sumanymą. Biržų rajono savivaldybėje praėjusių metų spalio mėnesį šia tema buvo surengti spaudos priešpiečiai. Diskusijose dalyvavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“, V. Montvilos gatvės, Jovaro seniūnaitijos atstovai ir kt. Tuomet etnomuzikos puoselėtojas, buvęs Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorius, V. Montvilos gatvės gyventojas J. Puplauskis susirinkusiems paaiškino: jis labai vertina profesoriaus nuopelnus Biržų kraštui ir pritartų tam, kad gatvė vadintųsi A. R. Niemio vardu, bet jo gatvės kaimynams šis vardas svetimas ir nežinomas, todėl kaimynai ir sukilo. Jovaro seniūnaitijos seniūnaitis Admondas Lionas taip pat tvirtino: žmonėms trūko informacijos apie A. R. Niemį. Be to priešprieša kilo ir dėl to, kad gatvės pavadinimą panoro keisti ne patys gyventojai, o pasiūlymas buvo primestas iš valdžios.

Iniciatyvos

Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus iniciatyva A. R. Niemio 150 metų gimimo sukakčiai pažymėti Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijoje surengta paroda, skirta šio suomių profesoriaus, suomių ir lietuvių tautosakininko gyvenimui ir veiklai apžvelgti. Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus iniciatyva Biržuose, „Sėlos“ muziejaus arsenale, taip pat vyko konferencija, kurioje dar kartą buvo akcentuotos ypatingos profesoriaus sąsajos su Lietuva ir Biržų kraštu.

Kol kas V. Montvilos gatvės gyventojai dar nepersigalvojo ir nepareiškė noro V. Montvilos gatvę pervadinti A. R. Niemio vardu.