V. Šeško nuotr.
Biržų jaunieji šauliai padėjo miesto šventėje – nors pavargo, buvo alkani ir turėjo klausytis įžeidžių replikų, bet patenkinti, nes padėti gera.
Biržų šaulių kuopos jaunieji šauliai padėjo Biržų miesto šventės organizatoriams. Pavargę, alkani, iškentėję neadekvataus piliečio patyčias, bet vis tiek jie buvo laimingi, kad prisidėjo prie šventės organizavimo.

Padavinėjo bėgikams vandenį

Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501-oji kuopos 19 jaunųjų šaulių ir 3 vyresnieji padėjo Biržų miesto šventės organizatoriams. Darbai prasidėjo nuo ankstyvo ryto. Reikėjo visur pastatyti atitvarus bėgimui. Renginio metu šauliai atliko ir kitą svarbią funkciją – dalino gėrimus bėgikams.

„Reikėjo sugebėti teisingai stiklinę paduoti bėgikui. Kad ir paties rankų pirštų bėgikas nenuneštų, o ir bėgikas neliktų be vandens“, – šypsosi Biržų šaulių kuopos vadas Vidutis Šeškas.

Tyčiojosi iš jaunųjų šaulių

Atsirado ir tokių, kurie nuotaiką sugadino. Vienas pilietis, galimai pavartojęs alkoholio, važiavo dviračiu bėgimo trasa, aplankydamas kiekvieną punktą, kuriame dirbo šauliai, o jų buvo 7 ir įžeidinėjo jaunuosius šaulius. „Buvo atsiradęs toks veikėjas, kuris vartė atitvarus ir juostas, įžeidinėjo jaunuosius šaulius. Vienas bėgikas užstojo mūsų jaunuolius, tai ir tą bėgiką dviratininkas pradėjo vytis. Gal išgėręs jis buvo, nežinau. Apie šį įvykį pranešėme policijai“, – pasakoja nusivylęs piliečio elgesiu Šaulių kuopos vadas.

Prie bėgimo trasos šauliai darbus baigė po pietų ir iškeliavo padėti į Biržų aerodromą. Ten vyko senovinių automobilių klubo „Klasika“ tarptautinė, istorinių bei modifikuotų automobilių parodos. V. Šeškas pastebi, kad šiame renginyje rinkosi jau kultūringesnė publika.

„Grįžome labai pavargę. Parodos organizatoriai mus visus, 20 dalyvių, pavaišino. Kiek galėjome, tiek padėjome. Visur talkinome – ir mugėje prekybininkams, kuriems buvo laidai atsijungę. Teko lipti į medį pajungti elektros. Kas kur paprašė, ten ir bėgom. Miesto svečiai dėkojo, kad biržiečiai tokie geri ir padeda“, – džiaugiasi V. Šeškas jaunųjų šaulių gerais darbais.