Vidučio Šeško nuotr.
Į pagarbos bėgimą Stepono Giedriko - Giriečio Biržų 501-ios kuopos vadas Vidutis Šeškas su Biržų krašto šauliais vyksta jau septynioliktą kartą, bet pirmiausia žygiuoja prie memorialo Antakalnio kapinėse ir ten, pagerbę žuvusius, įsiamžina su Biržų vėliava.
Vilniuje šeštadienį 31 kartą įvyko bėgimas Sausio 13-osios įvykių aukoms pagerbti - "Gyvybės ir mirties keliu", kuriame dalyvavo per 6 tūkst. žmonių. Renginyje dalyvavo ir šaltuko nepabūgę Biržų šauliai - vieniems šis bėgimas buvo pirmasis, kitiems - tradicija, kasmet prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius.

Kiekvienais metais - gausus būrys

Pasak Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko - Giriečio Biržų 501-ios kuopos vado Vidučio Šeško, devynių kilometrų ruožą Vilniaus gatvėmis nuo Antakalnio kapinių iki televizijos bokšto bėgo įvairaus amžiaus biržiečiai šauliai, kurie tokiu būdu pagerbė 1991 metais žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus.
"Į šį bėgimą vykstame jau septynioliktą kartą. Atvažiuojame į Vilnių pora valandų anksčiau - puoselėjame tokią tradiciją... Tada žygiuojame prie memorialo Antakalnio kapinėse, skirto Sausio 13 - tosios aukoms atminti, pagerbiame, uždegdami žvakutę ir įsiamžindami su Biržų vėliava", - sakė kuopos vadas.
Pasak V. Šeško, vaikams, kurie bėga pirmą kartą - proga susipažinti su istorija. Tiems, kurie šį pagarbos bėgimą bėga ne pirmą kartą, proga prisiminti, kodėl ir kokia kaina esame laisvi. "Kiekvienais metais į bėgimą registruojasi būrys biržiečių šaulių. Šiemet užsirašė 26 šauliai, bet šeši dėl ligos neišvyko. Kaip ir kasmet, šią trasą Vilniaus gatvėmis įveikė įvairaus amžiaus šauliai, šiemet jauniausias dalyvis - devynerių Aironas. Stace ir Gabrielius bėgime dalyvavo ketvirtąjį kartą. O Rosvita ir Paulius - septintą kartą", - aktyviais šauliais pasidžiaugė V. Šeškas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com