Atsiprašome už apmaudžią klaidą

Ze­no­no MEŠ­KAUS­KO nuo­tr.
Nuoširdžiai apgailestaujame dėl įvykusios techninės klaidos, kurią ištaisysime 2021 metų birželio 4 dienos laikraščio „Biržiečių žodis“ numeryje. Sovietmečio valdžios sukurpto „Nemunėlio Radviliškio apylinkės metraščio“, kuris, E. Timuko duomenimis, yra saugomas Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje, turinį vertiname vienareikšmiškai neigiamai. Šioje vietoje dviejų nuomonių būti negali.
Gerbiamieji skaitytojai, 

Dėl apmaudžios techninės klaidos 2021 metų birželio 1 dienos laikraštyje „Biržiečių žodis“ buvo išspausdintas tik sovietmečio valdžios sukurptas   „Nemunėlio Radviliškio  apylinkės metraštis“ , kuris turėjo išeiti kartu su įvadu,  istorikų ir laikraščio autorių komentarais.  Minėtoje medžiagoje turėjo būti kalba apie tai, kaip sovietų valdžia stengėsi diskredituoti ir pažeminti kovotojus už Lietuvos laisvę, pateikiant melagingos sovietinės valdžios skleidžiamos propagandos  įrodymus –  sovietmečio valdžios sukurptus metraščius.  Minėtą sovietmečio valdžios sukurptą  „Nemunėlio Radviliškio apylinkės metraštį“ atrado Biržų rajono gyventojas E. Timukas, tyrinėjantis Nemunėlio Radviliškio apylinkių istoriją ir ne kartą rašęs apie sovietų valdžios  suluošintus Lietuvos gyventojų likimus bei kančias tremtyje

Nuoširdžiai apgailestaujame dėl įvykusios techninės klaidos, kurią ištaisysime 2021 metų birželio  4 dienos laikraščio „Biržiečių žodis“ numeryje. Sovietmečio valdžios sukurpto „Nemunėlio Radviliškio apylinkės metraščio“,  kuris, E. Timuko duomenimis,  yra saugomas Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje, turinį vertiname  vienareikšmiškai neigiamai.  Šioje vietoje dviejų nuomonių būti negali. 

Projekto „Partizaninės kovos ir tremtis Biržų krašte: tremtiniai, kovotojai, rėmėjai, istorinės vietos bei reliktai”, kuri remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas,  iki šiol  buvo jau išspausdinta apie 10 straipsnių, pasakojančių  Lietuvos partizanų ir kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę  drąsą, meilę Tėvynei, pasiaukojimą vardan šalies.  Lietuvos partizanų žygdarbiai neturi būti užmiršti ir privalo būti pagerbti. 

Projektui „Partizaninės kovos ir tremtis Biržų krašte: tremtiniai, kovotojai, rėmėjai, istorinės vietos bei reliktai” iš spaudos rėmimo fondo gaunama apie 250 eurų per mėnesį. Per mėnesį išspausdina pagal šį projektą nuo 5 iki 8 straipsnių.  Dar kartą norime pasakyti, kad gerbiame Lietuvos partizanų bei kovotojų indėlį į kovą su okupantais ir  visuose straipsniuose  pasakojame apie jų pasiaukojimą vardan nepriklausomybės. Dar kartą apgailestaujame, kad minėtas  sovietmečio valdžios sukurptas "Nemunėlio Radviliškio metraštis" dėl techninės klaidos pasirodė  be įvado ir komentarų laikraštyje. 

Dar kartą nuoširdžiai atsiprašome dėl  šios apmaudžios klaidos. Savo ruožu norime pasakyti, kad 2021 metų prenumeratos kampanijos metu paskelbėme akciją, kurios metu UAB „Biržiečių žodis“ įsipareigojo 10 procentų nuo akcijos metu surinktų lėšų už prenumeratą skirti Lietuvos partizanų kapams Biržų rajone tvarkyti. Dėl pandemijos darbus teko nukelti į vasarą, tačiau šį projektą įvykdysime. Rengsime talką, kurioje dalyvaus visi „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotojai ir bendradarbiai. 

Pagarbiai 

"Biržiečio žodžio"  redakcija