Bendruomenės gimtadienis – šventė visam Vabalninkui

A. Gar­baus­ko nuo­tr.
Dar­ni Va­bal­nin­ko bend­ruo­me­nė pa­mi­nė­jo veik­los de­šimt­me­tį.
Nors sinoptikai grasino įvairiomis gamtos stichijomis, lietumi ir škvalais, bet gamta leido Vabalninkui savaitgalį švęsti. Po praūžusių Joninių, birželio 26-ąją, Vabalninko bendruomenė šventė veiklos dešimtmetį.

Vabalninko parke paminėtas Vabalninko bendruomenės dešimtmetis buvo ir projekto „Tradiciniai amatai Vabalninko krašte“ pristatymas. Vabalninko bendruomenė įsikūrė kiek vėliau, negu kitos rajono bendruomenės – 2011 metų balandžio 30 dieną. Bendruomenei devynerius metus sėkmingai vadovavo Dalia Strautinienė, o nuo pernai bendruomenės vairą perėmė Irmina Sirvydienė. Bendruomenės gretose – 82 nariai, išrinkę 11 veiklių tarybos narių.

Vabalninkiečiai džiaugiasi jaukiais bendruomenės namais. Juose įrengtos patalpos amatams plėtoti, įvairiems renginiams. Čia organizuojamos tautodailininkų, bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos, edukaciniai užsiėmimai. Įrengta virtuvėlė, kurioje ruošiamas aukštaitiškas maistas bendruomenės ir miestelio renginiams.

Į bendruomenės šventę atvykstančius svečius pasitiko išpuošta vasaros estrada. Susėsti kvietė palapinėje, kuri pridengė saulę. Čia pat tradicinius amatus demonstravo meistrai, kurie mokė pasigaminti įvairių meniškų darbelių, o norintys galėjo jų įsigyti. Susirinkusiųjų dėmesio nestokojo Vilija Ratautienė (audimas), Erikas ir Genutė Hincai (puodininkystė), vilnos vėlimo meistrė Alė Deksnienė, pynėja Jurgita Kutkienė. Medžio drožybos darbų mokė Vydas Vareika ir Viktoras Mirošničenka. Visi meistrai buvo papuošti tautodailininkės Zitos Kumpelienės ir jos pagalbininkių pagamintomis klevo lapų skrybėlėmis.

Renginio vedėja, Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo vadovė Dalia Baltrušaitienė minėjimą pradėti pakviesdama į sceną Danutę Brazdžiūnienę, kuri deklamavo savo kūrybos eiles, skirtas Vabalninkui. Šventės akcentas – bendruomenės pirmininkės I. Sirvydienės ir renginio vedėjos D. Baltrušaitienės padėkojimas ir atsidėkojimas aktyviausiems bendruomenės nariams, kuriais galima pasikliauti įvairiuose bendruomenės darbuose, taip pat pagarba rėmėjams.

Šią jubiliejinę šventę pagerbė ir gražių žodžių bei linkėjimų negailėjo Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, savivaldybės administracijos direktorė ir bendruomenės krikštamotė Irutė Varzienė, Vabalninko bažnyčios klebonas Jonas Tamošiūnas, Vabalninko seniūnas Laimutis Brazdžionis.

Žiūrovus linksmino Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ (vadovė Aušra Butkauskienė) ir iš Kupiškio atvykę Broniaus Petronio vadovaujami muzikantai. Bendruomenės nariams įteikta po karklo vytelę, kurias visi sunešė ir surišo į vieną šluotą, tuo įrodydami, kad tik būdami kartu, bendruomenės nariai yra neįveikiami. Ir nuskambėjo iš vabalninkiečių lūpų kraštiečio poeto Jono Strielkūno „Giminių“ daina.