Apleistos sodybos sopuliai – nostalgija praeičiai ir dabartis

V. Leščinskienės nuotr.
Sodyba, kurioje kadaise gyveno Lietuvos savanoris Juozas Varabauskas, dabar apleista. J. Varabausko dukra piktinasi, esą dėl to kalta Vabalninko seniūnija.
„Biržiečių žodis“ sulaukė skaitytojos Irenos Onos Brazdžiūnienės (Varabauskaitės) laiško su prašymu aplankyti jos tėvelio, buvusio 1918 metų savanorio, kovojusio už Lietuvos laisvę, Juozo Varabausko sodybą Stradžių kaime. Moteris pirštu duria į Vabalninko seniūniją, esą dėl jų aplaidumo sodyba apleista ir išniekinta.

Neturi teisės nurodinėti, nes tai – privati valda

„Išniekinta ne tik sodyba, bet mano tėvelio šviesus atminimas. Prašau aplankyti sodybą ir duoti atsakymą, ką žada nuveikti Vabalninko seniūnija?“- teiravosi I. O. Brazdžiūnienė.

Vabalninko seniūnijos ūkio reikalų specialistas Vitalijus Remeika, palydėjęs iki minėtos sodybos, aiškino, kad tai – privati nuosavybė ir seniūnija neturinti teisės nurodinėti, kaip tvarkytis.

„Apleista sodyba baigia nugriūti ir apželti. Bet kuo čia dėta seniūnija? Gal toji moteris juokauja? Ar įsivaizduojate, kas būtų, jeigu mes pradėsime šienauti svetimus kiemus, tvarkyti svetimas apleistas sodybas? Tai – mažų mažiausiai būsime apšaukti vagimis“,- rankomis skėsčiojo V. Remeika.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/