Ab­sur­diš­kų mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mų pa­sek­mė – grės­mė Va­bal­nin­ko gim­na­zi­jai tap­ti pa­grin­di­ne

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija nuo seno mokinius gerai ruošia brandos egzaminams, tačiau dėl Švietimo ministerijos reikalavimų, gali likti tik dešimtmete, o savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius sako: „Deja, įstatymas yra įstatymas“...
Demografinė situacija visoje šalyje prastėja, bet Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tai nė motais – mažiausias privalomas mokinių skaičius klasėse tik didės. Biržų rajone ši reforma skaudžiausiai turėtų paliesti Vabalninko Balio Sruogos gimnaziją – po metų kitų, tikėtina, ji gali likti dešimtmete mokykla.

Reali grėsmė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Eugenijaus Januševičiaus teigimu, remiantis ministerijos nurodymais, nuo 2024-2025 mokslo metų, formuojant vieną III gimnazijos klasę, joje privalės mokytis ne mažiau kaip 21 mokinys, o Vabalninko gimnazija, bent jau dabartiniais duomenimis, tokio mokinių skaičiaus užtikrinti negalėtų.

„Prognozė tokia, kad 2023-2024 mokslo metais, gimnazija Vabalninke dar gyvuos, 2024-2025 mokslo metais vienuoliktokų klasė greičiausiai nebesusiformuos, bet dvyliktokai dar galės baigti mokyklą Vabalninke, o 2025-2026 metais, greičiausiai, liks tik pagrindinė“,- teigė E. Januševičius.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com