Valentinas Mikėnas: „Policininkas gali išeiti iš policijos, bet policijos iš policininko nė su vėzdu neišvarysi“

Asmeninio albumo nuotr.
Jau 10 metų Valentinas Mikėnas dirba saugos tarnyboje Rokiškyje, nes, pripažįsta, jog pareigūno pensija per menka išgyventi.
Buvusių policininkų nebūna, nes tai – ne profesija, o gyvenimo būdas. Taip sako buvęs Biržų rajono policijos komisariato komisaro pavaduotojas Valentinas Mikėnas, besivadovaujantis Sokrato išmintimi „jei žodis nepadeda, tai ir lazda nepadės“.

Papasakokite, kur gimėte, augote, kokia buvo Jūsų vaikystė, tėvų namai, mokykla?

Gimiau Vaitkūnų kaime, Rokiškio rajone. 1976 metais baigiau Rokiškio 2-ąją vidurinę mokyklą, studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijau hidro – technikos inžinieriaus specialybę. Gavau paskyrimą dirbti Biržų melioracijos valdyboje. Dirbau meistru, bet turėjau svajonę tapti teisininku. Žinote, kai renkiesi profesiją, iš šalies viskas kitaip atrodo. Taip buvo ir man: reikėjo ir guminiais batais purvą minti, ir kitokius darbus dirbti.

DOSJĖ

Mikėnas Valentinas gimė 1958 metais Vaitkūnų kaime (Rokiškio rajone). 1976 metais baigęs Rokiškio 3 vid. mokyklą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (LŽŪA), kurioje įgijo hidro – technikos inžinieriaus specialybę. Baigęs LŽŪA, gavo paskyrimą dirbti Biržų melioracijos valdyboje ir čia meistru dirbo penkerius metus. Po to pradėjo dirbti tuometinėje milicijoje apylinkės inspektoriaus pareigose, o baigęs aukštąją policijos mokyklą dirbo Biržų rajono policijos komisariato komisaro pavaduotoju. Baigęs karjerą, grįžo į Rokiškį, dirba saugos srityje.