Kun. Stasys Kazėnas SJ primena – Biržai po Vilniaus buvo pirmasis miestas su garsiąja Radvilų pilimi

Asmeninio albumo nuotr.
„Nepamirškime, kad visi esame kelionėje. Greitis keliuose yra ribotas visiems, todėl svarbu, ne su kokia mašina važiuoji, bet kur ir kaip nuvažiuoji“,- sako kun. Stasys Kazėnas SJ.
Šv. Tomas Akvinietis yra pasakęs: „Tik Kristus yra tikras kunigas, o visi kiti – Jo tarnai“. Vienas iš Kristaus tarnų – lapkričio 21 dieną savo 66-ąjį gimtadienį paminėjęs dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ. Iš kaimyninio Pasvalio rajono kilęs, 1996 – 2000 metais Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu dirbęs ir prie Biržų „Saulės“ gimnazijos kryžių statęs dvasininkas Advento išvakarėse kalba apie pašaukimą ir Tėvo Stanislovo pamokas.

Šiandien vis mažiau jaunuolių renkasi kunigystę. Kaip manote, kodėl?

Dabar daug mažiau žmonių ryžtasi tuoktis, o juk kunigai ateina iš šeimų ir dažnai iš gausesnių. Kai nėra įsipareigojančių šeimai, tai nėra ir paraginančių rinktis kunigystę – kai nesimeldžiama, tai nėra ir pašaukimų. Kitas dalykas – sumažėjo ne tik bažnyčios lankomumas, bet ir asmeninis maldingumas. Taip pat labai aktyviai veikia ir „pasaulis“ su visomis vilionėmis, todėl nėra daug žmonių, kurie apsispręstų visą likusį gyvenimą tarnauti Dievui ir žmonėms. Tai – ir vertybių klausimas. Žinoma, yra dvasingų ir giliai mąstančių jaunuolių, kuriuos Dievas kviečia į kunigystę, tačiau jų arba niekas nepaskatina, arba atkalba, o gal niekas neužveda ant reikiamo kelio... Galiausiai tai – Dievo ir to žmogaus sprendimai. Savaime aišku, labai daug priklauso nuo bendruomenės, aplinkos, kurioje žmogus gyvena. Bendruomenė žmogų gali auginti statymui arba griovimui. Mums visiems labai svarbūs geri pavyzdžiai. Kai išpažįstame tikėjimą, ne mažiau svarbūs – mūsų gyvenimas ir vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienybėje, parapijos gyvybingumas... Pats svarbiausias dalykas – matyti tikrumą: kuo tikiu, tuo ir gyvenu. Liudijimai padeda apsispręsti. Bet jeigu matome tik deklaruojamas tiesas, kuriomis, deja, negyvenama, tai – veidmainystė. O juk jauną žmogų žavi kilnūs siekiai, pasiaukojimas ir gražūs pavyzdžiai.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com

DVASIOS TĖVAS – kun. Stasys Kazėnas SJ

Gimė 1956 m. lapkričio 21 dieną Pasvalio rajone. Jis 1975 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą ir, atlikęs privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, 1978 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijuodamas 1980 m. S. Kazėnas įstojo į pogrindyje veikusią Jėzaus draugiją ir davė amžinuosius įžadus, yra vienuolis jėzuitas. 1983 m. gegužės 29 dieną S. Kazėnas SJ buvo įšventintas kunigu.

Tarnavo įvairiose parapijose, o 1989 m. Troškūnų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos altoriuje S. Kazėnas SJ atrado dar XVIII a. pabaigoje čia paslėptą ir nuo to laiko laikytą dingusiu paveikslą „Madona su kūdikiu“, sukurtą 1560 m. ir pripažintą stebuklingu. Lietuvos Atgimimo metais S. Kazėnas dalyvavo ekspedicijose į lietuvių tremties vietas Sibire, buvo pirmosios ekspedicijos į Tit-Arų salą (1989 m.) kapelionas.

1996–2000 m. jis buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 2000–2006 m. S. Kazėnas SJ buvo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios prefektas, taip pat Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas.

Jis surengė garsią VII katalikų dailininkų religinio meno parodą „Gloria Deo“ (ikonų menas, 2004 m. gruodis – 2005 m. sausis), buvo tikėjimo ir šviesos bendruomenės „Garstyčios grūdelis“ kapelionas.

Nuo 2020 m. vasaros S. Kazėnas gyvena ir tarnauja Kaune, yra Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Nuo 2021 m. S. Kazėnas SJ yra ir Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius. Troškūnų bažnyčios 200 metų proga jos klebonui S. Kazėnui buvo suteiktas Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis palaiminimas (1989 m.). S. Kazėnas SJ apdovanotas brolijos „Lapteviečiai“ įsteigtu Dalios Grinkevičiūtės atminimo ir pagarbos medaliu (2018 m.).