Asmeninio albumo nuotr.
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ koncertas „Mes gimę Lietuvoj“ - Alfredas Naktinis buvo pirmojo "Šviesos'' koncerto, vykusio 1954 metais, dalyvis.
„Turbūt derėtų parašyti atsiminimų knygą, bet mano atsiminimai ir mintys dažniausiai susipina su literatūrine ir muzikine fantazija, jie išsilieja eilėraščiais ar dainomis, eiliuotais aforizmais, esė, novelėmis“,- sako biržietis rašytojas, aktorius, veiklus žmogus – Alfredas Naktinis, netrukus švęsiantis garbingą 90-ties metų jubiliejų.

Jūs gimėte ir augote tarpukariu. Pamenate tą sunkmetį? Kokiomis nuotaikomis gyveno Jūsų šeima, kokia ji buvo?

Tėvai buvo ūkininkai, labai daug dirbo, bet gyveno gana gerai. Buvome keturi vaikai – trys užaugome, viena sesutė mirė dar maža. Kartu gyveno bobutė ir senelis – tėčio tėvai. Prisimenu, kad man buvo gera augti kartu su broliu ir seserimi, su tėvais ir seneliais.

Jūs esate karo, sovietinės okupacijos ir partizaninio judėjimo liudininkas. Ar išliko atmintyje tų laikų prisiminimai? Kokie jie?

Kai prasidėjo pirmoji okupacija, man buvo 7 metai. Prisimenu, kaip Klausučių plentu ėjo rusų kareiviai, jie atrodė suvargę, prastai apsirengę. Tuometiniuose Klausučių kultūros namuose buvo įkurdintas rusų garnizonas. Kraupome Biržų aikštėje matydami numestus žuvusių partizanų kūnus. Aplink tvyrojo nuolatinė baimės atmosfera. Mano tetą (tėčio seserį), išvežė į Sibirą, nes jos vyras turėjo 24 ha žemės.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com

DOSJĖ

 Alfredas Anatolis Naktinis gimė 1934 m. gegužės 17 d. Biržų rajono Čepukų kaime. Mokėsi Klausučių pradinėje, vienus metus Medeikių septynmetėje (dabar Medeikių pagrindinė mokykla) ir Biržų 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar „Saulės“ gimnazija). 1958 m. baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), dirbo Kybartuose mokytoju. Vėliau, dirbdamas Vilniaus elektrografijos mokslinių tyrimų institute, neatsitraukdamas nuo darbų, 1966 m. baigė Kauno Politechnikos instituto Vilniaus filialą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Dirbo Magnetinių įrašų konstravimo biure, „Vilniaus Sigmoje“ ir kitose Vilniaus įmonėse. Keldamas kvalifikaciją 1972 m. baigė Visasąjunginį standartizacijos ir metrologijos institutą Maskvoje, bei 1977 m. – Lietuvos visuomeninį patentotyros institutą Vilniuje.

Eilėraščius pradėjo rašyti dar mokykloje, tačiau literatūrinei kūrybai labiausiai atsidėjo per pastaruosius trisdešimt metų. Pirmąją savo poezijos knygelę „Laikausi širdim“ išleido 2004 m. Dabar išleistos 6 poezijos knygos, 3 eilėraščių knygelės vaikams, kartu su kompozitoriais – 14 natų rinkinių. Alfredas Naktinis yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, ši organizacija jį pripažino Kaimo kultūros šviesuoliu. Lanko Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą, jam suteiktas šio universiteto Garbės nario vardas. Jis dalyvauja Lietuvos mokytojų literatų draugijos „Spindulys“, Biržų r. literatų klubo „Versmė“, Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ veikloje. Priimtas į asociacijas AGATA ir LATGA. Pagal jo eiles sukurta daugiau kaip 290 dainų, giesmių ir dainelių vaikams. Jo poezija nuoširdi, romantiška, kupina jaunatviškos meilės, optimizmo, alsuoja gamtos grožiu ir istorine krašto praeitimi.
Po nuotr.