Krepšinio pasaulio atstovų vizija – nauja sporto salė

B. Petkevičiūtės nuotr.
Prieš su­si­ti­ki­mą su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, iš kai­rės: krep­ši­nio ko­man­dos „Bir­žai — KKSC“ tre­ne­ris Ž. Ka­čins­kas, LKTA pre­zi­den­tas V. Ged­vi­las, Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro di­rek­to­rius S. Mit­ro­chi­nas, į LKF ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus pa­rei­gas pre­ten­duo­jan­tis M. Bal­čiū­nas.
Vakar Biržuose lankėsi Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos (LKTA) prezidentas Vydas Gedvilas ir buvęs Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius, biržietis Mindaugas Balčiūnas. Susitikime su Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovais ir Biržų kūno kultūros ir sporto centro vadovais svečiai išklausė krepšinio vadovų lūkesčius, supažindino su būsimais projektais, pristatė potencialios krepšinio sporto salės statybų variantus.

Kandidatai – ryškios asmenybės

Abu sporto pasaulio atstovai ketina pretenduoti į Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vadovų kėdes: V. Gedvilas pretenduoja tapti prezidentu, o M. Balčiūnas – generaliniu sekretoriumi. V. Gedvilo kandidatūrą vieningai iškėlė Lietuvos krepšinio trenerių asociacija, kuriai jis vadovauja jau du dešimtmečius. V. Gedvilas krepšinio pasaulyje dalyvauja visą gyvenimą – dirbo administracinį darbą Lietuvos sporto universiteto prorektoriaus poste, 20 metų dėstė studentams, su šalies rinktine tapo Europos moterų krepšinio čempionu. Taip pat jis 12 metų atidavė politikai, buvo Seimo pirmininku.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/