Palikusi pėdsaką Biržų žemėje

Asm. archyvo nuotr.
Spalio 8 dieną sukako 100 metų, kai gimė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Garbės kuratorė, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos ir kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos buv. valdybos narė, Vilniaus vaikų sekmadieninės mokyklėlės įkūrėja, kunigo Aleksandro Balčiausko našlė, mokytoja Aleksandra (Alisa) Brokertaitė-Balčiauskienė (1921 10 08 – 2017 03 08).

Aleksandra (Alisa) Brokertaitė-Balčiauskienė gimė Vilkaviškyje, liuterono, tarnautojo šeimoje. Vaikystė prabėgo Kybartuose. Ten lankė privačią vokišką mokyklą, po to mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Baigusi įstojo į Tauragės mokytojų seminariją. 1940 metais pradėjo dirbti Karalgirio mokykloje netoli Kauno.

1942 m. rugsėjo 20 d. Kaune susituokė su kun. Aleksandru Balčiausku. Netrukus persikėlė gyventi į Biržus, kur kun. A. Balčiauskas pradėjo tarnystę Biržų reformatų parapijoje, o Aleksandra – mokytojauti Biržų gimnazijoje. 1943 m. jiems gimė sūnus Donatas ir Aleksandrai teko palikti darbą. 1945 m. gimė dukra Virginija. Nuolatinė tremties grėsmė ir netikrumas palaužė vyro kunigo sveikatą, 1952 m. sausio 24 d., ištiktas širdies infarkto, mirė kun. A. Balčiauskas, išgyvenęs tik 44 metus.

Trisdešimtmetė A. Balčiauskienė liko našlė su dviem mažamečiais vaikais. Įsidarbinti pagal specialybę – mokytoja kunigo našlei buvo neįmanoma. Gyvenimas išmokė ir tortus kepti, ir siuvinėti, ir daržus ankstyvai rasodai apsėti...

Šalyje ėmus steigti Vaikų muzikos mokyklas, Balčiauskienė dėjo pastangas, kad ir Biržai turėtų kultūros židinį: 1956 metų rudenį Biržuose buvo atidaryta vaikų muzikos mokykla. Kaip tėvų komiteto pirmininkė Aleksandra padėjo mokyklos vadovybei ruošti šventes, koncertus, susitikimus su kompozitoriais ir atlikėjais.

Reformacijos paveldo puoselėtojai, tarp kurių buvo ir Aleksandra, 1992 metais įkūrė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugiją. 1993 metais buvo įkurta Vlado Jakubėno draugija, kurios darbe taip pat aktyviai reiškėsi ir  A. Balčiauskienė. Atsikūrus ev. reformatų parapijai Vilniuje, o ir Biržuose dažnai jos paslaugų reikėdavo bendraujant su vizituojančiais svečiais vokiečių kalba.

A. Balčiauskienė 2004 m. buvo išrinkta Lietuvos reformatų bažnyčios kuratore, vėliau jai suteiktas Garbės kuratorės vardas. Rūpinosi vyro kunigo kūrybos palikimu. Sudarė ir 2007 m. išleido kun. A. Balčiausko pamokslų rinkinį, knygą "Tavo Žodis yra Tiesa".

Paskutiniuosius gyvenimo metus  Aleksandra Balčiauskienė leido savo jaukiuose namuose Biržuose, globojama dukros Virginijos, sūnaus Donato, lankoma trijų anūkų ir kitų artimųjų. Kuratorė Aleksandra Balčiauskienė mirė 2017 m. kovo 8 d., palaidota Biržų senosiose reformatų kapinėse.

 Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo