Muzikos kultūra besidomintiems – nauja knyga

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Džiaugiuosi iš autoriaus gavusi trečiąją Vaclovo Juodpusio knygą „Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai“ (Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2021, 528 psl.). Kur galimą ją pavartyti? Tikrai – Mažvydo bibliotekoje. Trispalvės mūsų valstybinės vėliavos spalvos ženklina tris tomus, kuriuose nugulė reikšmingas muzikologo įdirbis Lietuvos muzikologijos baruose. Kitaip sakant, jo gyvenimo kasdiena – stebint, klausant, kruopščiai kaupiant faktus, renkant memorialinius ženklus, užrašant, organizuojant, propaguojant muzikos meną ir jos būtį žmonėse. Ačiū Jam už gražius mano darbų pastebėjimus.

Žmonai, buvusiai Tremtinių sąjungos narei, teisės mokslų daktarei, doc. Andai Ledai Dagytei-Juodpusienei (1940–1994) dedikuotas trečiasis tomas. Jame – žiupsnis atsiminimų, rašiniai apie lietuvių muzikos gyvenimo baruose pasišventusiai dirbusius žmones, lietuvių tautinio meno sklaidą, atsiliepimai apie naujus leidinius ir Amžinybėn išėjusius žmones. Jeigu V. Juodpusio sudaromas Muzikos kalendorius iki šiol suteikia rašančiajam galimybių pasitikslinti datas, biografijas, kitus gyvenimo faktus, tai šios trys knygos – parankinės kalbančiam apie naujųjų laikų muzikos funkcionavimą, kūrėjus, atlikėjus. Tai turtingi muzikos funkcionavimo mūsų visuomenėje atspindžiai, kurie išryškina ir sovietmečiu neminėtus JAV, kitose valstybėse gyvenusius, bet Lietuvos nepamiršusius muzikus su jiems būdingu Nepriklausomybės sielvartu.

Būdamas neatsitiktinis muzikos funkcionavimo visuomenėje stebėtojas, Vaclovas geba suformuoti prasmingus vakarus niekada Kultūros tarybos neparemtuose Stasio Vainiūno namuose. Jų metu kaupiama ir gyvoji patirtis. Drauge su ja į mūsų dėmesio erdvę atplūsta iš nebūties pakilę mirusieji. Ir ne tik šios knygos puslapiuose. V. Juodpusio pastangomis pasirodo įdomūs išėjusiųjų palikimo objektai ar pakirbinamos institucijos, pamiršusios apie memorialinių vietų egzistavimą.

Su malonumu perskaičiau „Žiupsnelį atsiminimų“, paskutiniajame dešimtmetyje publikuotus straipsnius apie veiklius, bet jau pamirštus Lietuvoje ir už jūrų marių gyvenusius pasišventėlius mūsų muzikus, išleistas visuomenei reikalingas, skaitomas knygas. Knygoje – vertinga V. Juodpusio kūrybinė biografija, susijusi su tautosaka. Taip pat daugybės anotacijų koncertų programėlėse, plokštelių viršeliuose, enciklopedijoms skirtų straipsnių apie muzikus, atskirus jų kūrinius suvestinė. „Žodžiai išėjusiems“ – ne tik nusilenkimas jiems, bet ir svarbi medžiaga istorikams, visada galintiems pasikliauti kruopščiai Vaclovo fiksuotais jų gyvenimo faktais, datomis. O „(Ne)Pajuokavimai...“ rodo Vaclovo pastebimą mūsų rašančiųjų dažną nedėmesingumą ar neatsakingumą...

Ne vieną puslapį V. Juodpusis skyrė biržiečiams. Gražiai su muzikais bendrauja Muzikų rėmimo fondas. V. Juodpusis prisimena susitikimus, su buvusiais biržiečiais ir dabarties muzikos mokyklos mokytojais, moksleiviais Vilniuje, S. Vainiūno namuose. Prisiminė Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Jokūbą Šerną, ir Vladą Jakubėną. Jam Juodpusis skiria daug dėmesio, išskirdamas atlikėjų kūryboje interpretuotus kompozitoriaus kūrybos puslapius. Tačiau greta istorinių momentų muzikologas įvertina ir šiandien kuriančiųjų bei edukacine veikla užsiimančių pedagogų triūsą. Todėl išskirtinai minima ir S. Vainiūno namuose ne kartą pasirodžiusi jauna biržietės mokytojos, mokyklos direktorės Rimos Zuozienės komandą.

Visa knyga, iliustracijų rinkiniai dvelkia meile Lietuvai ir žmonėms.

Pakalbant apie knygą taip trumpai reikia pasakyti, kad jos leidimą parėmė Geros valios fondas, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Lietuvos kompozitorių sąjunga. Lietuvos kultūros tarybos „ekspertai“ nutarė, kad autoriui pakaks trijų mėnesių stipendijos sudėlioti, suredaguoti ir atspausdinti 500 psl. Lietuvos kultūros istorijai reikalingą knygą.


Spalio 9 dieną, šeštadienį, 13 val., Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje vyks muzikologo Vaclovo Juodpusio knygų (trilogijos) „O tai buvo“ pristatymas, kuriame dalyvaus muzikologė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, muzikologas Vaclovas Juodpusis, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė.

Rengėjai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

 Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo