Kaip biržiečiai juokavo balandžio 1-osios proga

FOTO AUTORIUS BIRŽIETIŠKA FOTOPATRANKA. „ARTILERISTAS“ AREŠTUOTAS...Nuėmus patrankas nuo bokštelių šalia pakeliamojo tilto įvažiuojant į Biržų pilies teritoriją ir jas perkėlus į muziejaus arsenalą, tie bokšteliai tapo kaip ir nereikalingi. Vienas „auksarankis“ Biržų fotografas (pavardės neminėsim) nutarė panaudoti šį buvusį „karinį“ objektą taikiems tikslams – padarė tokią savotišką fotopatranką. Deja, atsirado perdaug budrių žmonių (tikėkimės, kad tai ne paveldosaugininkas D. Mikelionis, nes tie bokšteliai didelės istorinės reikšmės neturi) ir pranešė policijai. Netrukus prisistatė dvi gražios policininkės, ir šis savamokslis artileristas buvo areštuotas ir patalpintas į daboklę už viešosios tvarkos pažeidimą, kitaip tariant – gavo 15 parų. Sniegas jau aptirpo, bet fotopatranka 10.30 val. dar stovėjo vietoje. Artileristas žadėjo skųstis į Europos žmogaus teisių teismą arba rašyti laišką JAV prezidentui. O gal mes galime jį išvaduoti?.. Štai taip – su balandžio pirmąja!

1

FOTO AUTORIUS Zenono MEŠKAUSKO nuotr.

*

Dėl koronaviruso ir karantinų pasaulyje sumažėjo lėktuvų skrydžių. Aerodromuose jau trūksta vietų nutupdytiems orlaiviams. Vienas “Wupper Airlines” lėktuvas, ieškantis kur nusileisti, šio trečiadienio rytą buvo pastebėtas Biržų apylinkėse. Pilotas jau norėjo tūpti lauke netoli vieno vienkiemio, bet išbėgo su šakėmis valstietis ir nuvaikė orlaivį Latvijos link.

1

FOTO AUTORIUS Felikso GRUNSKIO nuotr.

*

Netikėti pasikeitimai! Šiandien 01/04/20 Kirkilų apžvalgos bokštą galima pamatyti prie Biržų pilies patrankų.

1

FOTO AUTORIUS Gvido PETRĖNO nuotr.