Į Biržų gatves ištrūko muzika

Reginos VAIČEKONIENĖS nuotr.
Gatvės muzikos diena. Koncertuoja „Navija“.

Trečią gegužės šeštadienį turėjusi vykti tradicinė 14-oji Gatvės muzikos diena dėl karantino nusikėlė į liepos 18-ąją. Liepos 18-ąją, šeštadienį, muzika suskambo ir Biržų miesto gatvėse. Suskambo taip garsiai, kad Biržų turguje prekiaujantys ūkininkai nebegalėjo susikalbėti su pirkėjais. Organizatoriams teko muziką pritildyti.

Anksčiausiai, devintą valandą ryto, Biržus savo dainomis prie Kultūros centro sveikino pirmoji solistė, vaikų ir suaugusių meno kolektyvų vadovė ir viena iš Gatvės muzikos dienos organizatorių – Jūratė Garnelienė. Jūratę keitė Biržų kultūros centro meno kolektyvas „Navija“ (vadovė Rūta Kudelkienė- Misevičė). Po „Navijos“ rikiavosi Biržų klubo „Artritas“ kolektyvas „Atgaiva“ (vadovė Jūratė Garnelienė). Prie lyriškų, jausmingų dainų labai tiko ir kolektyvo skaitovių posmai.

Kolektyvuose, pasirinkusiuose vietą prie Kultūros centro, buvo vien moterys. O prie buvusio senojo Biržų buitinio pastato muzikos instrumentus rikiavo muzikantai vyrai: biržiečiai R. Šimonis, A. Kavaliauskas, E. Kubilius, R. Dejevas Kolektyve tik viena moteris, visų išsiilgtoji solistė ir gitaristė – Vigilija Petrauskaitė.

- Susitikom pakalbėti ir nusprendėme: negalime Gatvės muzikos dienos praleisti. Ir susibėgome koncertuoti visi bičiuliai ekspromtu, – prieš koncertą „Biržiečių žodžiui“ pasakojo iš užsienio sugrįžusi Vigilija. Ji po kelerių metų pertraukos savo nuoširdžia daina vėl apkabino gimtuosius Biržus.

Gatvės muzikos diena šiemet – be vaikų, jaunimo kolektyvų. Vasara jaunuosius dainorėlius ir šokėjėlius išbarstė, vadovams sunku juos iš visur būrin surinkti.

Tylėjo ir Biržų krašto liaudies muzikantų armonikos. Vienas šauniausių biržiečių armonikininkų Jonas Balčiūnas gatvės muzikos dieną namuose negalėjo nusėdėti. Pats pirmas tegul be armonikos, su lazdele pasiramsčiuodamas, patraukė centrine Biržų gatve ieškoti skambių dainų, pažįstamų veidų. Ir surado.

Praeiviai buvo ne abejingi. Būriavosi. Gėrėjosi gatvės muzikantų melodijomis. Vieni filmavo, kiti fotografavo, treti dainavo drauge, ketvirti atsidėkojo aplodismentais.

Bus ką prisiminti.