Nors kol kas Biržų krašto muziejus „Sėla“ laikinai užvėrė duris lankytojams, muziejininkai ir toliau atlieka numatytus darbus: lapkričio 11-12 d. į muziejų atkeliavo 46 grafų de Šuazel Gufjė giminei priklausę artefaktai.

Iki šiol eksponuoti Telšių „Alkos“ muziejuje, jau greitai artefaktai papildys „Sėlos“ muziejaus ekspozicijas. Dvi dienas mūsų muziejininkai dirbo Telšiuose, rūpestingai pakavo meno vertybes, kad šios saugiai būtų pervežtos iš Žemaitijos sostinės į Biržus.

Biržų krašte priskaičiuojama buvus apie 80 dvarų ir palivarkų. Šiuo metu išlikusių yra vos keletas, ir tik labai nedidelė dalis dvarų kultūros dalis yra patekusi į Biržų muziejų.

Vieną iš seniausių Biržų krašto dvarų – Papilio dvarą, priklausiusį dar kunigaikščiams Radviloms, XIX a. pab. nusipirko Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel Gufjė sūnus Aleksandras, o jo sūnus Gabrielius, po jo mirties šio žmona Matilda, buvo paskutiniai Papilio dvaro valdytojai. Papilio dvaras iki šiol yra didžiausią pastatų kompleksą turintis Biržų rajono dvaras, tik apmaudu, kad nyksta, nesuranda savo šeimininko.

Projekto „Grafų de Šuazel Gufjė paveldas: Plateliai-Papilys“, parengto „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotojos Editos Lansbergienės, iš dalies remiamo Lietuvos kultūros tarybos, tikslas yra Biržų muziejuje pristatyti grafų de Šuazel Gufjė giminę ir jos paveldą, saugomą Telšių muziejuje „Alka“ – baldus, paveikslus, taikomosios dailės kūrinius, fotografijas, bei Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomą unikalią fotografijų kolekciją, atspindinčią Papilio dvaro šeimininkų buitį, dvaro rūmų interjerą ir eksterjerą, pristatančią pačius dvaro valdytojus. Eksponuosime ir grafų Šuazelių ložę iš jų dalinai funduotos Papilio katalikų bažnyčios (konsekruota 1936 m.) su grafų giminės herbais. Dalis nuotraukų parodoje bus pateikiama skaitmeniniu pavidalu, veiks ir skaitmeninė paroda Biržų krašto muziejaus „Sėla“ interneto puslapyje. Kadangi „Alkos“ muziejus bus rekonstruojamas, Grafų de Šuazel Gufjė paveldo ekspozicija veiks 2 metus.

Ruošiamos patalpos įspūdingai parodai, o jau kitą savaitę laukia eksponavimo darbai. Gaila, bet kol kas galėsime parodą ir joje eksponuojamas vertybes pristatyti tik virtualiai, bet būtinai pakviesime Jus į naujos ekspozicijos pristatymą pasibaigus karantinui.