Baisumą ir grožį liudijo poezijos kalba

Gražinos Dagytės nuotr.
Haiku kūrėjai kartu su renginio organizatore Rugile Audeniene.

Jau keletą metų paskutiniąją Biržų miesto šventės dieną įprasta rinktis į pilies balkoną, kur apdovanojami išdrįsę poezijos kalba pasakoti apie gimtąjį kraštą. Kartais skamba ilgi, tarmiškai parašyti eilėraščiai, o kartais prozine poezija – haiku. Prie šio žanro likta ir šįmet.

„Biržų haiku“ konkurso, šįmet išsinėrusio iš Biržų krašto „marškinėlių“ ir sukvietusio kūrėjus iš visos Lietuvos, tema buvo „Baisumas ir grožis“.

Renginio organizatorė kraštietė rašytoja Rugilė Gaidukaitė Audenienė džiaugėsi, jog vertinimo komisija sulaukė net 88 kūrėjų, pristačiusių apie porą šimtų darbų. „Mes švenčiame vasarą, kūrybą, bet nesielvartaujame dėl rudens. Konkursas pažymėtas grožiu ir baisumu“, – mąstydama apie dabar pasaulyje ir mūsų šalyje tvyrančias nuotaikas, kalbėjo organizatorė. Ji pastebėjo, jog konkurso dalyviai buvo vertinami, nežinant tikrųjų jų vardų ir pavardžių, gyvenamos vietos. Prie pateiktų haiku tebuvo autorių susikurtas slapyvardis. Vėliau vertintojus nustebino, jog kai kurių darbų autoriai buvo dar ir aštuoniolikos neturintys gimnazistai.

Būrį išrinktų laureatų apdovanojo vis kiti vertintojai. Prizų sulaukta ir iš Lietuvos rašytojų sąjungos, ir iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei įvairių Biržų krašto įstaigų ar pavienių žmonių.