„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Šie metai dėkingi rinkimais. Turime apie ką pasikalbėti. Mat kalbos apie orus ir jų permainas nebėra įdomios. Nes orų mergaitės ir berniukai apie orus viską vaizdžiai per televizijas ir radijus nupiešia. Paaiškina, kur koks atmosferos frontas slenka, koks ciklonas ar anticiklonas į kokią valstybę nagais įsikabinęs. Apie sveikatos reikalus baugu kalbą užvesti. Visi visose ligose, jų požymiuose ir gydymo metoduose pasikaustę ne tik ligoninėse, poliklinikose, bet ir internete. Kol išsipasakosi širdies ar skrandžio reikalus, gali valandos neužtekti.

Tad dabar, ypač šiomis dienomis, neklausiama: kaip sveikata, kaip laikaisi? Klausiama: už ką balsuosi?

O ką gali atsakyti?! Ir pats dar gerai nežinai. O jeigu žinai, tai pasakius už ką, pažįstamas gali supykti. Juk numanai, kad jo širdis prie kito linksta. Geriau neatsakyti, reikšmingai numykti. Patylėti. Nesantaikos pasaulyje ir taip jau per daug. O balsuoti reikia. Pilietinė pareiga liepia. Tad pabandome išrinkti visiems tinkamą valstybei valdyti žmogų.

***

Suprantama, reikia lyderio. Ne bet kokio, o tokio, kad jį visi gerbtų. Ne tik gerbtų, bet ir sektų, nes matytų nuoseklius ir prasmingus jo darbus. Su visais gražiai bendrautų. Girdėtų žmones, kuriems vadovauja.

***

Vadui reikia būti ne tik stipriam, bet ir žavingam. Reikia turėti magnetizmo, kad patrauktų paskui save ne tik tuos rinkėjus, kurie už jį balsavo, bet ir tuos, kurie balsą atidavė konkurentams. Vadinasi, reikia kūnu ir dvasia spindėti taip, kaip kokiam muzikos dievaičiui ar dievaitei, surenkančiai į stadionus šimtus tūkstančių gerbėjų. Paėmus valstybės vairą reikia žmones, siekiant bendro reikalo, įkvėpti susivienyti,

***

Ne juokas tiek daug žmonių įkvėpti. Reikia būti labai įžvalgiam. Matyti, ko reikia ne tik iš savo varpinės, bet ir iš kiekvieno piliečio kiemo. Dirbant būtina numatyti ne tik teisingas, bet ir klaidingas veiksmų pasekmes. Privalu būti nešališku, nes tik taip galima pelnyti kitų pasitikėjimą ir tikėjimą.

***

Kad įrodytum, jog verta tikėti, reikia mokėti gražiai kalbėti. Dėstyti apie planus, sumanymus taip, kad užgautų klausytojų širdis. Kalbėti ne iš aukšto – paprastai. Bet – ne prastai, o spalvingai, įtaigiai, kad kuo dažniau, visais gyvenimo atvejais, norėtųsi vado žodį girdėti. Taip atsitinka, kai kalbama tiesiai šviesiai apie tai, kaip viskas yra ir kaip turėtų būti. Nuoširdūs lyderiai su žmonėmis pasidalina net ir blogomis naujienomis. Nepučia vėjų gandų malūnui. Nubrėžia aiškius tikslus, kad žmonės negaištų laiko klaidžiodami.

***

Žmonės tikrai nori girdėti ir regėti ateitį. Planuoti savo rytojų. Todėl vadas turi turėti visiems bendrą ir priimtiną ateities matymą – viziją. Daugelis pasaulio verslininkų juk pradėjo nuo vizijų, kurias pavertė įmonėmis su pasaulinės šlovės prekių ženklais. Taip ir svajonės apie valstybės ateitį gali tapti tikrove.

***

Greta aukščiau išvardintų gebėjimų ir savybių reikia būti sąžiningu. Kitaip sakant, padoriu žmogumi. Net tada, kai niekas nestebi, kai būni vienas su savimi. Doras žmogus yra apsaugotas nuo nesąžiningų žmonių įtakos, nuo klaidingų sprendimų. Dora – geriau už bet kokius skiepus.

***

Tačiau nuo klaidų niekas nėra apsaugotas. Kai lyderis padaro klaidą, turi ją pripažinti. Nelaukti, kol kas pirštu į ją parodys, visoje valstybėje ištrimituos. Tad suklydus reikia nebijoti pasakyti: tai mano kaltė, buvau neteisus, atsiprašau... Ne tik negražu, bet pavojingą savo bėdą ar klaidą permesti aplinkiniams. Taip gali sugadinti santykius su komanda.

***

Juk ir dideli vadai be komandos kalnų nenuverčia. Todėl vadas turi dirbti išvien su jos nariais. Reikia bendrai, nuoširdžiai planuoti darbus. Komandinis darbas suvienija, sustiprina ryšį tarp vadovo ir jo komandos narių. Sukurta gyvybinga komandinė dvasia padės pasiekti užsibrėžtą tikslą ir pelnyti plojimų.

***

Tik tikras lyderis nedirba nei dėl plojimų, nei dėl turtų. Tikras lyderis – nesavanaudiškas. Jis žino kitų žmonių poreikius ir dirba jų gerovei. Aukojasi kitų labui. Tada tokio žmogaus vardą, net ir pasitraukus jam iš valdžios, žmonės geru žodžiu ilgai mini.

***

Galima išvardinti lyderio, už kurį verta balsuoti, ir daugiau reikalingų savybių. Tik jau ir pasakytas savybes vargu ar pavyks į vieną asmenybę sukišti. Todėl mums ir siūloma rinkti ne iš vieno, o iš kelių kandidatų?

***

Apskritai, su lyderiais reikalai nėra geri. Lietuvoje politika tokia, kad partijų vadai ir valdininkijos šulai nemėgsta konkurencijos. Svarbios tik partijų bosų mintys, o greta stovintieji turi būti vienminčiai arba nebylūs. Ministerijose dirba šimtai tarnautojų, bet kai vienas ar kitas ministras atostogauja, jo pavaldiniai kokiu nors svarbiu klausimu bijo viešai prasižioti. Sugrįš vadas iš šiltų kraštų ir sukarš kaip šiltą vilną?! Seime, jeigu jau dėjaisi į valdančių koaliciją, tai neturėk kažin kokių savų ambicijų… Ir kitaip, ir panašiai. Tik nereikia vien save be gailesčio vanoti. Pašliję lyderių reikalai visame pasaulyje. Štai net ir demokratijos lopšyje JAV po prezidento rinkimų galimai bus išrinktas garbaus amžiaus vyras. Tarsi nei tarp demokratų, nei tarp respublikonų partijų narių nėra jaunesnių žmonių?! Matyt, yra, tik jie atsidūrę vadų šešėlyje.

O mes šalies vadovo rinkimuose turime visai neblogą pasirinkimą. Tik reikia nepatingėti patį pačiausią išrinkti. Balsuoti pagal matomas ir numanomas kandidatų savybes. Ir turėsime vadą, kokio norėsime!