KAS MOKA – TAS DARO, KAS NEMOKA – KITUS MOKO

Paskaitai vietinę žiniasklaidą ir baisu darosi – aplinkui vieni žulikai. Gerai, kad dar trys (tuoj bus keturios) moteriškės savivaldybėje įsikūrė ir tiesą bei gėrį Biržams neša. Jos žulikus pastebi ir tam tikroms tarnyboms duoda žinoti. Galima pavydėti tokio noro traukti į dienos šviesą visokio plauko kenkėjus, taip netgi Felikso Dzeržinskio agentai neįgalėdavo.

Sugebėjimų ši moteriška kompanija tikrai turi – viens du ir iš krautuvininko kultūros reikalų žinovą padaro, tiesa, tas krautuvininkas irgi su kai kuriais silpnosios lyties (gal nebūsiu patrauktas atsakomybėn už lygių teisių neteisingą traktavimą) atstovių darbo metodais susipažino, todėl tapo lengvai auklėjamas. Daug reikia ko tikėtis iš naujai į valdžią Biržuose įkopusių moterėlių, nes jų galvose kirba mintys, kaip iš kultūros veikėjų krautuvininkus padaryti; čia kiek sunkiai, bet, tikriausiai direktorė Irutė tokiuose reikaluose patirties turi (Žiūrėkite vietinio laikraščio publikacijas, kaip iš darbo muziejuje buvo išprašyta viena ekskursijų vadovė. Tiesa, tada dviejų konservatorių pastangos daug kainavo muziejaus biudžetui, tačiau negi gaila valdiškų pinigų dėl rimto reikalo.).

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/