Ką veiksime, kai gerovės valstybę sukursime?

Redakcijos nuotr.
Feliksas Grunskis.
Iki Seimo rinkimų liko mažiau kaip mėnuo. Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė registruotų kandidatų į Seimo narius sąrašus. Šių metų spalio 11 dieną vyksiančiuose Seimo rinkimuose užregistruoti 1755 kandidatai. O į Seimą bus išrinkti tik 141. Kokių kyla minčių?

***

Pirmiausia į galvą ateina mintis iš Mato evangelijos, kur viena istorija pavadinta „Daug pašauktų, bet maža išrinktų“. Jeigu šovė tokia mintis, gal nebus šventvagiška, jeigu paieškosime sugretinimų su mūsų rinkimais į Seimą. Juk tie, kuriuos išrenkame į Seimą, tampa truputį šventi. O kai kurie, po antros ar trečios kadencijos, patys pasijunta šventaisiais. Viską supranta, viską išmano, viską gerai daro.

***

Grįžkime prie Evangelijos istorijos. Joje pasakojama, jog kartą Jėzus, kalbėdamas apie Dangaus karalystę, pasakojo, kaip karalius sūnui kėlė vestuves. Išsiuntė tarnus, kviesdamas žmones į pokylį: jaučiai ir penimi veršiai papjauti, viskas surengta. Ateikite į vestuves! Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti... Atrodytų, niekaip šių, biblinių įvykių nepritempsi prie šių dienų demokratiškų rinkimų. Nors, palyginus karaliaus vestuves su rinkimais, matome, kad dar ne visi mūsų piliečiai, turintys tam teisę, puolė registruotis kandidatais į Seimą.

***

Evangelistas Matas pasakoja, jog vestuvių puota įvyko. Į ją buvo pakviesti visi iš pakelių: ir blogi ir geri. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčiųjų už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: „Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?“ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: „Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

***

Galima sakyti, kad panašiai būna dabar su rinkimais. Išrenkame, ir pamatome, kad tarp išrinktųjų atsidūrė kai kurie, neverti būti tarp išrinktųjų. Tada griebiamasi apkaltų, interpeliacijų... Ir būna daug verksmo ir dantų griežimo.

***

Prisimenate, kad į biblines karaliaus vestuves nėjo artojai, prekybininkai... Pas mus pasigirsta, kad vienas ar kitas žmogus nenorėjo kandidatuoti rinkimuose į Seimą. Nenorėjo, bet pradėjo žmonės jį prašyti, maldauti. Neturėjo, kur dėtis ir pasiryžo kovoti dėl mandato. Ir taip ne su vienu žmogumi kelyje į Seimą atsitinka. Puikūs, visuomenėje gerbiami ūkininkai, mokytojai, gydytojai, verslininkai prikalbinami eiti į parlamentą įstatymų taisyti. Kad Lietuvai geriau būtų.

***

Skelbiama, kad šiemet dėl Seimo nario mandato kovos 22 milijonieriai ir net 93 kandidatai, kurie nurodė neturintys jokio turto. Vėl kyla įvairių minčių. Milijonieriai, matyt, į Seimą eina su ketinimais padaryti taip, kad valstybėje atsirastų dar daugiau turtingų žmonių. Beturčiai irgi eina su panašiais ketinimais. Ir jie, išrinkti į Seimą, ne kur dėsis, darys, kad būtų daugiau galimybių jiems ir kitiems iš skurdo išbristi. Stengsis, kad jiems patiems ir jų rinkėjams į rieškučias kuo daugiau gėrybių įkristų. Taip žingsnis po žingsnio – turtingieji ir vargšai – kurs gerovės valstybę. Įdomu: ką Seimas, Prezidentūra ir Vyriausybė veiks, kai gerovės valstybė bus sukurta?!