Apie asociacijas

Jeigu jums pasiūlyčiau 2-3 sekundes pagalvoti apie žodį „žiedas“, spėju, kad vieniems pirma mintis būtų apie gėlę, kitiems – apie piršto papuošalą, tretiems – apie transporto žiedą, ketvirtiems – gal ir apie asteroidų žiedą. O kai kam šis žodis galbūt ir nieko neprimintų. Priklauso nuo vaizduotės.

Panašų eksperimentą mūsų klasėje kadaise atliko viena mokytoja. Turėjome 2-3 sekundes pagalvoti apie žodį „traktorius“. Kokias asociacijas jis sukėlė man ir klasės draugams, nebeprisimenu. Tačiau nepamiršau, kaip mus apstulbino mokytoja, sakydama, kad jai žodis „traktorius“ asocijuojasi su... nameliu Stokholme! Pasirodo, būna ir logiškai nepaaiškinamų asociacijų.

Jeigu paklaustumėte, su kuo man pirmučiausia asocijuojasi žodis „tiesa“, atsakyčiau, kad su „Tiesa“. Tiems, kas nežino ar pamiršo: „Tiesa“ buvo dienraštis, LKP CK, LTSR AT ir MT organas. Po teisybei, „Tiesos“ ryšys su tiesa buvo menkas, o „organas“ seniai nebekelia minčių apie jokį laikraštį. Keičiasi laikai, keičiasi ir asociacijos.

Siekiant išsiaiškinti vienokias ar kitokias asociacijas, vykdomos apklausos. Antai vienos apklausos duomenimis, Biržai žmonėms (ne biržiečiams) daugiausia asocijuojasi su alumi. Tačiau „alus“, žinokit, asocijuojasi ne su Biržais, o su Utena.

Kokias asociacijas svetimšaliams kelia žodis „Lietuva“? Pirmučiausia minimas krepšinis („Žalgiris“, Sabonis), paskui gražios merginos, gamta (miškai, pajūris)... Kas be ko, minima ir homofobija, fašizmas, žydšaudžiai, savižudžiai. Minima, ir viskas.

O neseniai vienas asmuo neklausiamas viešai pareiškė Lietuvą esant vergovinę. Čia jau, galvoju, „namelis Stokholme“! Man, sakysim, vergovė asocijuojasi su pančiais, plantacijomis, Spartaku. Pasirodo, negerai. Lietuvišką vergovę reikią suprasti kaip žmonių vergavimą ponams, ponų vergavimą pinigui. Protui nušvitus, iškart susiformavo teisinga asociacija su B. Pranskaus-Žalionio „proletarijais, ant savo kruvinų spynų (=nugarų) velkančiais ponų jungą“ ir J. Janonio „Ar žinai, kad prie vergijos stovim kapo?“