Geriausios eilės gimsta dirbant ūkyje

S. Vadapolo nuotr.
Regina Mušauskienė visą gyvenimą dirbo veterinarijos gydytoja ir neįsivaizduoja savo gyvenimo be gyvulių, o numylėtinė – kumelaitė Bulkutė, kuriai darbo neduoda, tik kartais išvažiuoja pasivažinėti.
Ar Lietuvoje pensininkams gyventi gera? Ką veikti kaime pensinio amžiaus žmogui, kur išeiti prasiblaškyti, kaip save realizuoti? Šukionyse (Vabalninko sen.) gyvenanti Regina Mušauskienė sako, kad nereikia dejuoti – tas, kas nori, atras ką veikti. Ji pati veiklos turi per akis – gieda Vabalninko bažnyčios chore, domisi gydomosiomis žolelėmis, kuria eiles. Beje, didžiausias įkvėpimas kūrybai ją aplanko tvarte – moteris laiko visą būrį įvairiausių gyvuliukų. „Kad tik nepritrūkčiau sveikatos“,- šypsosi R. Mušauskienė.

Miestietiškas gyvenimo būdas nepaviliojo

R. Mušauskienė yra tikra biržietė, kilusi iš Vaskališkių kaimo, netoli Virškupėnų. Baigusi Medeikių vidurinę, ji įstojo į Kauno veterinarijos akademiją. Pagal profesiją, pašnekovė yra veterinarė ir visą gyvenimą šį darbą dirbo – iš pradžių kolūkyje, o po to ir savarankiškai. Pripažįsta, kad tai buvo fiziškai sunkus ir streso kupinas darbas, bet dėl to nė vienos dienos nesigailėjo, nes labai myli gyvulius, visą gyvenimą norėjo jiems padėti, dėl to ir šią specialybę pasirinko. „Besimokydama akademijos pirmame kurse susipažinau ir su savo būsimu vyru Stanislovu, jis mokėsi zootechniku, buvo atvažiavęs iš Žemaitijos. Tėvai mūsų sunkiai vertėsi, neturėjo pinigų pragyvenimui, tai abu dirbome gyvulių klinikose, gaudavome po trisdešimt rublių algos ir už tuos pinigus galėdavome sau daug leisti – į kavines, į kino filmus eidavome, bet tas miestietiškas gyvenimas nebuvo prie širdies. Kai atsikraustėme gyventi į Šukionis, nuo pat pradžių laikėme gyvulių. Sunku buvo – maži tie sklypeliai, tai karves pagrioviais ganėme, kas duodavo kokį ruoželį, ten ir pririšdavome. Trys maži vaikai buvo, reikėjo kaip nors pragyventi“, – prisimena R. Mušauskienė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/