Žurnalistas Dailius Dargis: "Tiesą žmonėms reikia žinoti, o kai tam trukdo, norisi nerti į paieškas dar giliau"

K. Isako nuotr.
Garsus žurnalistas Dailius Dargis atvyko į Biržus kurti dokumentinį filmą apie laukinius 90-uosius, kai Biržuose „karaliavo“ nusikalstamojo pasaulio atstovai – „pašto karveliai“.
Pasinėręs į Lietuvos mafijos pasaulio tyrimus, žurnalistas Dailius Dargis į Biržus atvyko kurti reportažą apie 1990-aisiais Biržus šiurpinusią „pašto karvelių“ gaują. Patirtimi bendraujant su garsiausiais šalies nusikaltėliais, grėsmėmis ir gyvenimo vertybėmis Dailius sutiko pasidalinti su „Biržiečių žodžio“ skaitytojais.

Kriminalinis pasaulis prasidėjo nuo Biržų

Ma­lo­nus, pro­fe­sio­na­lus, „sa­vas“ — toks pir­ma­sis įspū­dis su­si­da­rė pra­dė­jus bend­rau­ti su ži­no­mu žur­na­lis­tu ir kny­gų apie kri­mi­na­li­nį Lie­tu­vos pa­sau­lį au­to­riu­mi Dai­liu­m Dar­giu. Jis yra parašęs ne vie­ną ži­no­mą ir be­stse­le­riu ta­pu­sią kny­gą: „Ma­fi­jos kro­ni­kos“, „13 Tam­saus lie­tu­viš­ko vers­lo pa­slap­čių“, „Juo­do­sios ma­fi­jos naš­lės“, „Kri­mi­na­li­nė Agur­ki­nių odi­sė­ja, „Tik­ro­ji Dak­ta­rų is­to­ri­ja“, „Ho­li­vu­do monst­ras iš Lie­tu­vos“, „Vil­niaus bom­be­rio iš­pa­žin­tis“. Šis žmo­gus mū­sų kraš­te — ne at­si­tik­ti­nai, nes yra įsi­ti­ki­nęs, kad 

“Kalbėjau su pareigūnais, kurie puikiai pažįsta šį regioną. Jie man pasakė, kad būtent Biržuose buvo užfiksuoti pirmieji reketo atvejai Lietuvoje ir jie buvo siejami su „pašto karvelių“ gauja. Jie buvo nusikalstamo pasaulio šalyje pradininkai, o tik paskui didžiųjų miestų gaujos ėmė labiau siautėti. Biržų gangsteriai buvo labai inovatyvūs. Manau, kad tą lėmė jų ryšiai su Latvijos mafija. Ne paslaptis, kad ir šiais laikais Rygoje dažnai susitinka aplinkinių šalių nusikaltėliai. Į tokius susitikimus slapčia vyksta ir lietuviai, kurie po kelis kartus keičia automobilius, kad nebūtų susekti. Ryga buvo užkabinta ir filme apie Italijos mafiją, ten buvo netgi filmuojamos scenos. Vadinasi tie dalykai yra žinomi visame pasaulyje. Todėl, manyčiau, kad Biržų nusikaltėliams didelę įtaką darė Latvija“,- kalbėjo Dailius.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/