Vaikams reikia psichiatro ir veiklų, kas jiems padės?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Pasak SPC direktorės J. Jasinskytės, Biržų rajone didėja pavėžėjimo paslaugos poreikis asmenims, kuriems nėra teikiamos jokios paslaugos SPC, tad nutarta imtis priemonių, kad paslauga būtų prieinama visiems.
Biržų rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės nariai aiškinosi pavėžėjimo ir vaikų dienos centrų poreikį, taip pat kalbėjo apie nuotolines vaikų psichiatro konsultacijas.

Pavėžėjimo paslauga populiari

Susirinkimo metu išsiaiškinta, kad pavėžėjimo paslaugos poreikis Biržų rajone didėja. Biržų socialinių paslaugų centro (SPC) direktorė Jolanta Jasinskytė akcentavo, kad šios paslaugos dažniausiai reikia asmenims, kuriems neteikiamos SPC paslaugos, todėl reikėtų nuspręsti, kaip padėti tokiems gyventojams. Biržų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius pasiūlė šias paslaugas teikti visiems, tačiau prieš tai patvirtinti pavėžėjimo kainas, kurių dydis priklausytų nuo asmens gaunamų pajamų. Socialinės paramos skyrius įsipareigojo paruošti ir savivaldybės tarybai pateikti svarstyti sprendimo projektą dėl pavėžėjimo paslaugos teikimo ir tarifų nustatymo.

Šeimos konferencijos metodas

Pristatant Šeimos konferencijos metodą ir jo taikymą savivaldybėje, diskutuota, ar ši paslauga reikalinga ir kokios jos finansavimo galimybės. SPC atvejo vadybininkės Indros Leliukės nuomone, Šeimos konferencijos metodas galėtų būti skirtas šeimoms, kurioms netaikoma atvejo vadyba. Manoma, kad Biržų savivaldybė galėtų pasimokyti iš Klaipėdos savivaldybės, kurioje ši paslauga finansuojama per SPC arba Marijampolės, kurioje finansuoja bendruomeniniai šeimos namai. Sprendimus šiuo klausimu planuojama priimti svarstant kitų metų biudžetą.

Reikia didesnio vaikų užimtumo

Dar viena problema – Vabalninko seniūnijoje vaikams trūksta užimtumo, nes nuo šių metų uždarytas vaikų dienos centras „Vilties šviesa“.

Vabalninko B. Sruogos gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė pristatė planus, kuriuose nuo naujų mokslo metų mokykloje numatyta plėsti popamokinę veiklą. Gimnazijoje planuojama įrengti patalpas prailgintai grupei, virtuvėlę. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad po pamokų vaikai nori eiti iš mokyklos ir pakeisti aplinką, numatyta prailgintos dienos grupės veiklą perkelti į gimnazijos seniūnijos patalpas.

Trūksta psichiatro

Niekas neabejojo, kad trūksta vaikų psichiatro. Kadangi psichiatro paslaugos karantino sėkmingai buvo teikiamos suaugusiems nuotoliniu būdu, tai svarstyta galimybė jas teikti ir vaikams.

Kol kas Biržų rajono vaikai psichiatro pagalbos sulaukia tik Panevėžyje, tad, pradėjus jas teikti nuotoliniu būdu, pavyktų mažinti pavėžėjimo kaštus. Nutarta išsiaiškinti, ar vaikų psichiatro konsultacijos nuotoliniu būdu organizuojamos kitose savivaldybėse, ar vaikams jos taip pat veiksmingos, kaip ir suaugusiems.